Het is dezer dagen al covid-vaccinatie wat de klok slaat - en daar komt niet meteen verandering in. Berichten over uitgestelde leveringen, aanpassingen van de strategie, bepaling en prioritering van risicogroepen en de mogelijke komst van nieuwe vaccins volgen elkaar op. In die mate dat er tussen het ter perse gaan van deze editie en het moment dat u dit leest, wellicht alweer het een en ander is gewijzigd.

En dat is maar goed ook, want we hebben er allemaal baat bij. Het betekent immers dat er kort op de bal wordt gespeeld en dat er snel en flexibel wordt geschakeld. Ook al leidt dat al eens tot teleurstelling als een gepland prikje toch niet op het voorziene tijdstip kan worden toegediend. Begrijpelijk uiteraard, en op zich best frustrerend voor de personen in kwestie.

Maar laten we vooral het brede plaatje niet uit het oog verliezen: op enkele maanden tijd krijgt het hele land een doeltreffend vaccin toegediend tegen een ziekte waarvan we een goed jaar geleden de impact nog maar net begonnen te beseffen. Een nooit gezien huzarenstukje dat we te danken hebben aan de creatie van een intussen "goed geoliede machine", zoals Thomas De Rijdt, diensthoofd ziekenhuisapotheek UZ Leuven, het verder in deze editie verwoordt.

Aan goede wil en bereidheid om te helpen, ontbreekt het nog steeds niet, zoveel is duidelijk

Het is nu wachten tot die machine effectief op volle toeren gaat draaien, eens de vaccinatiecentra massaal de deuren openen. De lokale apothekersverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn het immers die de farmaceutisch experten mandateren, die per centrum de verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de vaccins vanaf de ontvangst tot het moment dat er geprikt wordt. Daarnaast superviseren ze het bereiden van de vaccins en helpen ze daarbij indien nodig.

Ook staan al honderden apothekers klaar om zelf te vaccineren, mocht dat binnenkort noodzakelijk worden. Aan goede wil en bereidheid om te helpen, ontbreekt het nog steeds niet, zoveel is duidelijk.

Verder snijden we in dit nummer een heel ander, maar niet minder prangend thema aan: middelengebruik en burn-out bij apothekers en artsen ¬ die via Artsenkrant bevraagd worden. Aan de hand van een uitgebreide enquête willen we die heikele onderwerpen, die anno 2021 nog steeds in een taboesfeer baden, op een wetenschappelijk gevalideerde manier in kaart brengen. Deelnemen kan uiteraard volstrekt anoniem. De informatie uit de enquête is rechtstreeks relevant voor de beroepsgroep en kan én zal gebruikt worden om de specifieke hulpverlening voor apothekers en artsen beter uit te bouwen, garandeert prof. dr. Geert Dom, die voor de wetenschappelijke ondersteuning zorgt. We hopen dan ook op uw massale respons. Onder meer het Vlaams Apothekersnetwerk, de Orde van Apothekers, KAVA en de Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers helpen mee bij de verspreiding van de vragenlijst.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Het is dezer dagen al covid-vaccinatie wat de klok slaat - en daar komt niet meteen verandering in. Berichten over uitgestelde leveringen, aanpassingen van de strategie, bepaling en prioritering van risicogroepen en de mogelijke komst van nieuwe vaccins volgen elkaar op. In die mate dat er tussen het ter perse gaan van deze editie en het moment dat u dit leest, wellicht alweer het een en ander is gewijzigd. En dat is maar goed ook, want we hebben er allemaal baat bij. Het betekent immers dat er kort op de bal wordt gespeeld en dat er snel en flexibel wordt geschakeld. Ook al leidt dat al eens tot teleurstelling als een gepland prikje toch niet op het voorziene tijdstip kan worden toegediend. Begrijpelijk uiteraard, en op zich best frustrerend voor de personen in kwestie. Maar laten we vooral het brede plaatje niet uit het oog verliezen: op enkele maanden tijd krijgt het hele land een doeltreffend vaccin toegediend tegen een ziekte waarvan we een goed jaar geleden de impact nog maar net begonnen te beseffen. Een nooit gezien huzarenstukje dat we te danken hebben aan de creatie van een intussen "goed geoliede machine", zoals Thomas De Rijdt, diensthoofd ziekenhuisapotheek UZ Leuven, het verder in deze editie verwoordt. Het is nu wachten tot die machine effectief op volle toeren gaat draaien, eens de vaccinatiecentra massaal de deuren openen. De lokale apothekersverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij zijn het immers die de farmaceutisch experten mandateren, die per centrum de verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van de vaccins vanaf de ontvangst tot het moment dat er geprikt wordt. Daarnaast superviseren ze het bereiden van de vaccins en helpen ze daarbij indien nodig. Ook staan al honderden apothekers klaar om zelf te vaccineren, mocht dat binnenkort noodzakelijk worden. Aan goede wil en bereidheid om te helpen, ontbreekt het nog steeds niet, zoveel is duidelijk. Verder snijden we in dit nummer een heel ander, maar niet minder prangend thema aan: middelengebruik en burn-out bij apothekers en artsen ¬ die via Artsenkrant bevraagd worden. Aan de hand van een uitgebreide enquête willen we die heikele onderwerpen, die anno 2021 nog steeds in een taboesfeer baden, op een wetenschappelijk gevalideerde manier in kaart brengen. Deelnemen kan uiteraard volstrekt anoniem. De informatie uit de enquête is rechtstreeks relevant voor de beroepsgroep en kan én zal gebruikt worden om de specifieke hulpverlening voor apothekers en artsen beter uit te bouwen, garandeert prof. dr. Geert Dom, die voor de wetenschappelijke ondersteuning zorgt. We hopen dan ook op uw massale respons. Onder meer het Vlaams Apothekersnetwerk, de Orde van Apothekers, KAVA en de Belgische vereniging van ziekenhuisapothekers helpen mee bij de verspreiding van de vragenlijst. Alvast hartelijk dank voor uw deelname.