De Taskforce vaccinatie wees er nog eens op dat het geen zin heeft om antistollingmedicatie stop te zetten met het oog op het vaccin. Het heeft ook geen zin om antistollingsmedicatie toe te dienen met het oog op het vaccin.

Naar verluidt zou dat hier en daar gebeuren, en zouden ook apothekers hun cliënten soms een verandering in de medicatie aanbevelen.

Volgens professor Pierre Van Damme krijgen mensen soms zelfs de raad om antihistaminica te nemen in de dagen voor hun afspraak in het vaccinatiecentrum. Ook voor deze maatregel is er geen enkele grond.

Aanvankelijk werd aangemaand tot voorzichtigheid bij het inenten van zwangere vrouwen tegen covid. Vrouwelijke zorgverleners weigerden soms een vaccin omdat ze zwanger waren of een zwangerschap planden.

Uiteindelijk werd dit advies omgegooid: zwangerschap is juist een reden om zich tegen covid te laten vaccineren.

Wie een vaccin in de eerste fase weigert, krijgt normaal pas een nieuwe kans in de volgende fase van de vaccinatiecampagne. Dat kan nog een paar maanden of meer duren.

Zwangere zorgverleners die spijt hebben over hun aanvankelijke weigering en nog geen kans hebben gekregen toch nog prioritair een vaccin te krijgen, kunnen zich het best wenden tot hun huisarts om toch sneller weer aan de beurt te komen.

De Taskforce vaccinatie wees er nog eens op dat het geen zin heeft om antistollingmedicatie stop te zetten met het oog op het vaccin. Het heeft ook geen zin om antistollingsmedicatie toe te dienen met het oog op het vaccin.Naar verluidt zou dat hier en daar gebeuren, en zouden ook apothekers hun cliënten soms een verandering in de medicatie aanbevelen. Volgens professor Pierre Van Damme krijgen mensen soms zelfs de raad om antihistaminica te nemen in de dagen voor hun afspraak in het vaccinatiecentrum. Ook voor deze maatregel is er geen enkele grond.Aanvankelijk werd aangemaand tot voorzichtigheid bij het inenten van zwangere vrouwen tegen covid. Vrouwelijke zorgverleners weigerden soms een vaccin omdat ze zwanger waren of een zwangerschap planden.Uiteindelijk werd dit advies omgegooid: zwangerschap is juist een reden om zich tegen covid te laten vaccineren.Wie een vaccin in de eerste fase weigert, krijgt normaal pas een nieuwe kans in de volgende fase van de vaccinatiecampagne. Dat kan nog een paar maanden of meer duren.Zwangere zorgverleners die spijt hebben over hun aanvankelijke weigering en nog geen kans hebben gekregen toch nog prioritair een vaccin te krijgen, kunnen zich het best wenden tot hun huisarts om toch sneller weer aan de beurt te komen.