...

Die hoopvolle boodschap bracht professor Pierre Van Damme (UAntwerpen) vorige maandag in een webinar over COVID-19. Hij voegde er wel aan toe dat we ook in ons land waarschijnlijk naar 1% zullen evolueren. "Het heeft er natuurlijk ook mee te maken wie ziek wordt. Als het allemaal 75-plussers zijn, dan stijgt de mortaliteit."Van Damme verwees nog naar Italië en China waar de infectiegraad op vijf dagen tijd verdubbelde. "Gelukkig was de uitbraak in Italië 10 tot 12 dagen eerder dan in België. Dat liet ons toe om sneller in gang te schieten. Belangrijk is dat iedereen de voorzorgsmaatregelen heel strikt toepast. We moeten er nu alles aan doen om de epidemie te ver tragen. Vooreerst om de meest kwetsbaren niet bloot te stellen aan COVID-19 en ten tweede om de piek uit te vlakken zodat onze gezondheidszorg niet extreem onder druk komt te staan. Want naast corona blijven er natuurlijk ook de klassieke pathologieën. Daar komt de infectie bovenop. Dat vergt voldoende flexibiliteit van ziekenhuizen en gezondheidszorg." Vertragen is ook aangewezen omdat de blootstelling van een kritische massa - 60 à 70% van de bevolking - noodzakelijk is alvorens het virus kan uitdoven door groepsimmuniteit. "Doen we niets, dan kraakt de gezondheidszorg", voegde Van Damme er nog aan toe.Op zijn beurt herinnerde APB-voorzitter apotheker Lieven Zwaenepoel aan de voorzorgsmaatregelen voor apothekers: blijf achter je toog, hou 1,5 à 2 meter afstand van de patiënten, vermijd lichamelijke contacten, draag een witte schort, reinig om de twee uur alle risicovolle oppervlakten enz. Alle richtlijnen staan op de toegankelijke zone van APB.be en op deapotheker.be.Aan deze webinar namen meer dan 1.400 apothekers deel. Een succes. Voor de organisatie sloegen BAF, KOVAG, KAVA, KLAV, UA en VAN de handen in elkaar.