Alles over Arnout Wouter

Minister Vandenbroucke zou een KB in de maak hebben dat het gebruik van Ozempic voor andere aandoeningen dan diabetes voorlopig verbiedt. De Diabetes Liga juicht het voornemen van de minister toe, maar vraagt een uitzondering voor morbide obesitas.