Alles over Ashaunta Anderson

Californische vorsers hebben de effecten van rassendiscriminatie op de lichamelijke en geestelijke gezondheid onderzocht bij 95 677 kinderen die hadden deelgenomen aan de National Survey on Children's Health. De wetenschappers hebben informatie verzameld over de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de kinderen en hebben de zorgverstrekkers van de kinderen gevraagd of zij vonden of de kinderen waren "beoordeeld" op hun huidskleur of hun etnische herkomst of om die reden "slecht waren behandeld".