Alles over European Wound Management Association

Voor een multidisciplinaire aanpak van patiënten met een acute of chronische wonde is een nauwe samenwerking tussen zorgverstrekkers en apothekers vereist. De verschillende soorten wonden visualiseren en kennis van de verschillende verbanden zijn een belangrijke troef.