Alles over European Wound Management Association

Voor een multidisciplinaire aanpak van patiënten met een acute of chronische wonde is een nauwe samenwerking tussen zorgverstrekkers en apothekers vereist. De verschillende soorten wonden visualiseren en kennis van de verschillende verbanden zijn een belangrijke troef.

Het Franse Institut Pasteur zal tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 actief samenwerken met de gezondheidsautoriteiten om de volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Het introduceert verschillende maatregelen en initiatieven om de uitdaging van het gezondheidstoezicht tijdens deze kritieke periode aan te gaan.