Alles over Federaal Geneesmiddelenagentschap

Een nieuw Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 19 september voert een stelsel van autocontrole in binnen de voor het publiek opengestelde apotheken. Dit KB op basis van onder meer de WUG en de Zorgkwaliteitswet legt een aantal verplichtingen op aan de apotheker-titularis.