Alles over Nationale Raad van de Orde der Apothekers

De Nationale Raad van de Orde der Apothekers heeft vernomen dat er soms personen zonder apothekersdiploma en zonder de titel van farmaceutisch-technisch assistent proberen in apotheken te werken. De Orde zet de regels op een rijtje.

De Provinciale Raden ontvangen wel eens klachten met betrekking tot het gebruik van lichtreclame door andere apothekers. Maar wat zeggen de wet en de deontologie over het gebruik daarvan? Aan welke voorwaarden dient 'het groene kruis' te voldoen en wanneer mag u dat laten branden? Met welke spelregels dient u bij dat alles rekening te houden?

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema was het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In de tweede aflevering bespraken we de uitzonderingen op het beroepsgeheim. In deze derde aflevering passeren enkele delicate casussen de revue.