Alles over Olivier Christiaens

Een nieuw KB legt objectievere en transparantere regels vast voor de spreiding van apotheken in ons land. De geografische coördinaten van elke apotheek vormen daarbij het uitgangspunt. Philippe De Buck, hoofd afdeling Vergunningen bij het FAGG, legt de nieuwe procedures uit.