Alles over Sint-Martens-Voeren

"Toen wij in 2010 onze wijnstokken aanplantten, behoorden we tot de pioniers van de Belgische wijnbouw", herinnert Eugène Ernens (75) zich. Domein Crutzberg produceert jaarlijks een kleine 10.000 flessen stille en mousserende wijnen. En die winnen geregeld prijzen op wijnbeurzen in binnen- en buitenland.

De FOD Volksgezondheid start een sensibiliseringscampagne over hormoonverstoorders gericht op zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Blootstelling aan deze stoffen tijdens de zwangerschap wordt in verband gebracht met aandoeningen zoals diabetes, autisme, endometriose en sommige kankers.