Alles over Sociale Geneeskunde van

Nogal wat apothekers houden tijdens deze coronacrisis een dagboek bij, op papier of via een blog of vlog. De dagboeken bevatten een schat aan informatie die de onderzoeksgroep Toegankelijke Zorg van de Thomas More-hogeschool en de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde van de UAntwerpen erg interesseert.

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.