Alles over Socialistisch Ziekenfonds

SocMut recupereert 500 000 euro van foute patiëntenfacturen. Leden van het Socialistisch Ziekenfonds bespaarden in 2016 meer dan 500 000 euro op hun patiëntenfactuur. Dit is maar liefst 20 % meer dan het jaar voordien. Op verzoek van zijn leden analyseerde het ziekenfonds meer dan 1 000 betwiste dossiers. De bedragen die gerecupereerd werden variëren enorm.