Alles over Thaïsa Cogen

Ziekenhuisapothekers Sofie Van de Velde en Thaïsa Cogen, allebei aan de slag in AZ Sint-Blasius in Dendermonde, maken een evaluatie van het gebruik van De Groene Enveloppe. Dat is een project ter bevordering van de communicatie tussen ziekenhuis en huisapotheker en dat inzet op patiëntveiligheid en een reductie van medicatiefouten.