Alles over Zuid-Azië

Een consortium van internationale onderzoekers heeft aangetoond dat de verontreiniging van rivieren met farmaceutische stoffen een wereldwijd probleem is. Op meer dan een kwart van de bestuderde plaatsen vormt de aanwezigheid van deze verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater een bedreiging voor het milieu en/of de volksgezondheid.