In 2019 werd de gratis noodpil uitgebreid naar alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Toch was er nog een financiële rem, want ook zonder voorschrift moesten ze nog steeds de prijs van het geneesmiddel voorschieten en konden ze pas nadien de terugbetaling aanvragen bij het ziekenfonds. Vanaf morgen, 10 september, is dat verleden tijd: de apotheker kan nu onmiddellijk de derdebetaler toepassen.

Goed nieuws

"Dat is goed nieuws", zegt vice-voorzitter van de APB Koen Straetmans in een YouTube-filmpje. Dit was onderdeel van de APB-voorstellen voor het Riziv-budget 2020. PS-parlementslid Eliane Tillieux legde het wetsvoorstel voor en het werd begin juli in de commissie Volksgezondheid besproken.

"De APB heeft proactief de andere leden van die commissie gecontacteerd om hen te overtuigen van de rol die apothekers kunnen spelen in de preventie van ongewenste zwangerschappen. Dat is het gezondheidsdoel dat we hier nastreven. Het vergde intensieve lobbying en overtuigingskracht, maar het is ons gelukt!"

Precedent

Het wetsvoorstel werd op 31 augustus in het Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 10 september.

"We mogen hier zeker fier op zijn. Niet alleen omdat we zo die vrouwen in nood kunnen helpen, maar ook omdat voor de eerste keer een geneesmiddel, zonder voorschrift, afgeleverd en terugbetaald wordt via de derdebetaler door de apotheker. Dat is een belangrijke politieke en strategische stap voor onze beroepsgroep, een precedent dat hopelijk kan dienen in toekomstige dossiers. De unanieme goedkeuring van deze wet door de Kamer is een mooi bewijs van de erkenning van de rol die de apotheker vandaag speelt en in de toekomst nog meer zal spelen als volwaardige zorgverstrekker', besluit Koen Straetmans.

In 2019 werd de gratis noodpil uitgebreid naar alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Toch was er nog een financiële rem, want ook zonder voorschrift moesten ze nog steeds de prijs van het geneesmiddel voorschieten en konden ze pas nadien de terugbetaling aanvragen bij het ziekenfonds. Vanaf morgen, 10 september, is dat verleden tijd: de apotheker kan nu onmiddellijk de derdebetaler toepassen.Goed nieuws"Dat is goed nieuws", zegt vice-voorzitter van de APB Koen Straetmans in een YouTube-filmpje. Dit was onderdeel van de APB-voorstellen voor het Riziv-budget 2020. PS-parlementslid Eliane Tillieux legde het wetsvoorstel voor en het werd begin juli in de commissie Volksgezondheid besproken."De APB heeft proactief de andere leden van die commissie gecontacteerd om hen te overtuigen van de rol die apothekers kunnen spelen in de preventie van ongewenste zwangerschappen. Dat is het gezondheidsdoel dat we hier nastreven. Het vergde intensieve lobbying en overtuigingskracht, maar het is ons gelukt!"PrecedentHet wetsvoorstel werd op 31 augustus in het Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 10 september."We mogen hier zeker fier op zijn. Niet alleen omdat we zo die vrouwen in nood kunnen helpen, maar ook omdat voor de eerste keer een geneesmiddel, zonder voorschrift, afgeleverd en terugbetaald wordt via de derdebetaler door de apotheker. Dat is een belangrijke politieke en strategische stap voor onze beroepsgroep, een precedent dat hopelijk kan dienen in toekomstige dossiers. De unanieme goedkeuring van deze wet door de Kamer is een mooi bewijs van de erkenning van de rol die de apotheker vandaag speelt en in de toekomst nog meer zal spelen als volwaardige zorgverstrekker', besluit Koen Straetmans.