Alles over Koen Straetmans

"De perceptie van de patiënt over de apothekers evolueert gunstig. Daar heeft het testen op covid in 2021 zeker toe bijgedragen maar vele andere projecten evenzeer. Zo is een andere beeldvorming ontstaan", aldus APB-voorzitter Koen Straetmans.

"In Frankrijk nemen apothekers keelswabs af bij keelontsteking. In functie van het resultaat, bacterieel of viraal, verwijzen ze door naar de huisarts of adviseren ze een OTC-geneesmiddel te nemen. Zo dragen apothekers bij tot de volksgezondheid. Dat kan ook bij ons. Essentieel is de complementariteit tussen zorgverleners in de eerste lijn."

Uit de jaarlijkse enquête over tekorten, uitgevoerd door de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) blijkt dat de situatie in 2022 is verslechterd en dat alle landen en alle geneesmiddelenklassen getroffen worden. Voor het eerst melden vier landen sterfgevallen.

Sinds 1 januari is Koen Straetmans voorzitter van de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). Een gesprek over de uitdagingen die het apothekersberoep op Europees niveau te wachten staan.

Wie een apotheek wil overnemen, moet soms wat geduld oefenen. Een apotheker die beslist zijn zaak over te laten, vindt dan weer vaak heel snel gegadigden. Wat vast staat, is dat een overname niet in een-twee-drie beklonken is. Als overnemer moet je rekening houden met heel wat zaken. We leggen uit welke stappen je moet volgen en waarop je best let.

"Gekwalificeerde zorgverstrekkers worden steeds meer een schaars goed. We moeten hoog opgeleide zorgactoren, zoals de apothekers, en hun expertise ten volle integreren en benutten in ons zorgnetwerk."

Als apotheker krijg je heel wat regelgeving te verwerken, ook op economisch vlak. Zo doorlopen de prijzen van geneesmiddelen en honoraria van diensten regelmatig een indexering. Die informatie moet uiteindelijk ook steeds transparant tot bij de patiënt komen. Voorzitter Koen Straetmans van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) schetst hoe je daar als apotheker het best mee omgaat.

Hoe ziet u uw apotheek in 2025? Tijdens een webinar als aanloop naar de Pharmanology-beurs begin mei gaf APB-topman Koen Straetmans enkele aanzetten.

Testen van symptomatische personen, vaccinatie, derde dosis...: apothekers zijn opgeleid en klaar om een nog actievere rol te spelen in de strijd tegen covid-19 en zelfs tegen griep.

In het kader van het begrotingstraject 2022-2024 van het Riziv, werden drie gezondheidsdoelstellingen en acht initiatieven ingediend door de APB en OPHACO in samenwerking met de ziekenfondsen.

Bij meer dan 1.000 apothekers in het land kunnen mensen sinds 12 juli terecht om een covid-sneltest te laten afnemen. Bedoeling is om zo de werklast van de testcentra, huisartsen en laboratoria te verlichten.