"We kregen heel wat vragen van apothekers uit de zorgraden en covid-teams, over hoe de apothekers uit hun eerstelijnszone kunnen bijdragen aan dit covid-team en het contactonderzoek", zegt VAN-directeur Hilde Deneyer. "We stelden daarom een leidraad op die we bezorgden aan de apothekers in de zorgraden en organiseerden een virtueel overlegmoment waarop ze konden uitwisselen."

Informeren en sensibiliseren

Voor VAN is de hoofdtaak van de apotheker duidelijk: informeren en sensibiliseren. "De apotheker kan de burgers motiveren om mee te werken aan contactonderzoek", zegt Dirk Vos, voorzitter van VAN. Uit recente cijfers blijkt immers dat slechts 62% van de besmette patiënten contacten deelt. "Verder blijven we advies geven over de quarantaine- en hygiënemaatregelen en persoonlijk beschermingsmateriaal", vertelt Dirk Vos. "We vragen de apothekers aandacht te hebben voor de kwetsbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met lage gezondheidsvaardigheden."

Daarnaast blijven apothekers mensen doorverwijzen wanneer zij klachten vertonen die kunnen wijzen op covid-19-besmetting, of wanneer ze zelfzorggeneesmiddelen afleveren gelinkt aan symptomen van covid-19. Belangrijk hierbij is om het risico in te schatten en op een geruststellende manier de patiënt door te verwijzen.

Als zorgverlener die het vertrouwen geniet van de patiënt kan de apotheker ook ondersteunen bij de effectieve uitvoering van het contactonderzoek, al is dit niet voor iedereen evident. Hilde Deneyer legt uit: "We hebben als apotheker een vertrouwensband met onze patiënten, kennen de spilfiguren binnen de lokale gemeenschappen en hebben zicht op de activiteiten en het leven in de buurt. Met deze informatie kunnen we de contactonderzoekers helpen door mensen gericht aan te spreken. Tegen een persoon die ze kennen en vertrouwen zullen ze wellicht meer zeggen dan tegen een onbekende medewerker van een call center".

Gedeeld beroepsgeheim

Daarom is VAN vragende partij om de (huis)apotheker, en andere vaste zorgverleners van de patiënt, in te lichten bij het afnemen van een covid-19-test en het vaststellen van een besmetting. Dit kan eenvoudig door een kleine aanpassing van het eForm, het formulier waarmee de huisarts de covid-test aanvraagt. Indien de apotheker op de hoogte is, kan die de geteste patiënt begeleiden en voorzien in een actueel medicatieschema, dat nuttig kan zijn bij ziekenhuisopname of zorg in de thuissituatie.

Daarnaast benadrukt VAN het belang van het gedeeld beroepsgeheim. "We merken in de praktijk dat niet alle informatie over besmettingen en besmettingshaarden beschikbaar is voor alle leden van het covid-team. Dit bemoeilijkt op veel plaatsen een efficiënte manier van werken", zegt Hilde Deneyer. "Op dit moment zijn de gegevens enkel beschikbaar voor artsen. Nochtans hebben wij als apothekers ook beroepsgeheim, net als de andere zorgverleners die lid zijn van het covid-team." VAN roept op om zoveel mogelijk informatie te delen. "Belangrijk bij deze leidraad is dat men lokaal moet bekijken welke noden er zijn en wat er mogelijk is", benadrukt Dirk Vos. "Niet elke eerstelijnszone zal dezelfde noden hebben, en er is uiteraard een verschil in de draagkracht van onze apothekers."

"We kregen heel wat vragen van apothekers uit de zorgraden en covid-teams, over hoe de apothekers uit hun eerstelijnszone kunnen bijdragen aan dit covid-team en het contactonderzoek", zegt VAN-directeur Hilde Deneyer. "We stelden daarom een leidraad op die we bezorgden aan de apothekers in de zorgraden en organiseerden een virtueel overlegmoment waarop ze konden uitwisselen."Informeren en sensibiliserenVoor VAN is de hoofdtaak van de apotheker duidelijk: informeren en sensibiliseren. "De apotheker kan de burgers motiveren om mee te werken aan contactonderzoek", zegt Dirk Vos, voorzitter van VAN. Uit recente cijfers blijkt immers dat slechts 62% van de besmette patiënten contacten deelt. "Verder blijven we advies geven over de quarantaine- en hygiënemaatregelen en persoonlijk beschermingsmateriaal", vertelt Dirk Vos. "We vragen de apothekers aandacht te hebben voor de kwetsbare doelgroepen, zoals bijvoorbeeld mensen met lage gezondheidsvaardigheden."Daarnaast blijven apothekers mensen doorverwijzen wanneer zij klachten vertonen die kunnen wijzen op covid-19-besmetting, of wanneer ze zelfzorggeneesmiddelen afleveren gelinkt aan symptomen van covid-19. Belangrijk hierbij is om het risico in te schatten en op een geruststellende manier de patiënt door te verwijzen. Als zorgverlener die het vertrouwen geniet van de patiënt kan de apotheker ook ondersteunen bij de effectieve uitvoering van het contactonderzoek, al is dit niet voor iedereen evident. Hilde Deneyer legt uit: "We hebben als apotheker een vertrouwensband met onze patiënten, kennen de spilfiguren binnen de lokale gemeenschappen en hebben zicht op de activiteiten en het leven in de buurt. Met deze informatie kunnen we de contactonderzoekers helpen door mensen gericht aan te spreken. Tegen een persoon die ze kennen en vertrouwen zullen ze wellicht meer zeggen dan tegen een onbekende medewerker van een call center". Gedeeld beroepsgeheimDaarom is VAN vragende partij om de (huis)apotheker, en andere vaste zorgverleners van de patiënt, in te lichten bij het afnemen van een covid-19-test en het vaststellen van een besmetting. Dit kan eenvoudig door een kleine aanpassing van het eForm, het formulier waarmee de huisarts de covid-test aanvraagt. Indien de apotheker op de hoogte is, kan die de geteste patiënt begeleiden en voorzien in een actueel medicatieschema, dat nuttig kan zijn bij ziekenhuisopname of zorg in de thuissituatie. Daarnaast benadrukt VAN het belang van het gedeeld beroepsgeheim. "We merken in de praktijk dat niet alle informatie over besmettingen en besmettingshaarden beschikbaar is voor alle leden van het covid-team. Dit bemoeilijkt op veel plaatsen een efficiënte manier van werken", zegt Hilde Deneyer. "Op dit moment zijn de gegevens enkel beschikbaar voor artsen. Nochtans hebben wij als apothekers ook beroepsgeheim, net als de andere zorgverleners die lid zijn van het covid-team." VAN roept op om zoveel mogelijk informatie te delen. "Belangrijk bij deze leidraad is dat men lokaal moet bekijken welke noden er zijn en wat er mogelijk is", benadrukt Dirk Vos. "Niet elke eerstelijnszone zal dezelfde noden hebben, en er is uiteraard een verschil in de draagkracht van onze apothekers."