Concreet betekent dat dat apothekers aan iedere 50-plusser die zich tegen de seizoensgriep wil laten vaccineren een griepvaccin kan voorschrijven, afleveren en de derdebetalersregeling toepassen. De apotheker stelt daartoe zelf een voorschrift op en dient dat in bij de tariferingsdienst.

Voorwaarden

Dat apothekersvoorschrift is onderworpen aan een aantal eenvoudige voorwaarden:

- De aflevering vindt plaats in een officina-apotheek (de maatregel geldt dus niet voor ziekenhuisapotheken).

- De apotheker gaat de leeftijd van de patiënt na door de eID-kaart te lezen.

- Het is aangewezen om het GFD te raadplegen om dubbele afleveringen te voorkomen. Een allergisch precedent aan het vaccin of eieren moet uitgesloten worden.

- De apotheker stelt een voorschrift op door op naam af te leveren en het Riziv-nummer 1.00001 06 999 (zoals voor de noodpil zonder voorschrift) te gebruiken in het vak 'voorschrijver'.

- De juiste bewaaromstandigheden voor het vaccin moeten (zoals bij een gewone aflevering) benadrukt worden omwille van de koudeketen.

- Het vaccin kan enkel worden toegediend door een arts of door een verpleegkundige, onder de verantwoordelijkheid van een arts.

- De apotheker registreert de aflevering van het griepvaccin in het voorschriftenregister (farmaceutisch dossier), zodat die informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.

Tandem huisarts-apotheker

Voorzitter Lieven Zwaenepoel bevestigt in een filmpje op de APB-website dat dit wel degelijk een positieve maatregel is. "Dit is namelijk een precedent dat, na de noodpil, opnieuw een beroep doet op onze verantwoordelijkheid als zorgverlener en onze rol in de eerste lijn versterkt. Daarnaast bespaart deze werkwijze voor de patiënt het heen- en weergeloop tussen huisarts en apotheker. De administratie voor de apothekers vermindert, want die hoeft de aflevering achteraf niet meer te regulariseren met een voorschrift van de arts. En tegelijk verlicht de werklast voor de huisartsen."

De tandem huisarts-apotheker krijgt hier eens te meer een teken van erkenning, luidt het verder. "Als apothekers moeten wij pragmatisch met deze nieuwe regeling omgaan, met het oog op mogelijke volgende gelegenheden."

In de huidige omstandigheden van relatieve schaarste brengt de maatregel ook verantwoordelijkheid mee, staat er verder op de APB-site. "Je bepaalt wie je één van de beperkt beschikbare vaccins toebedeelt, want jij schrijft voor. Het is duidelijk dat het moeilijk wordt om elke gezonde 50-plusser van een vaccin te voorzien omdat de bestelde hoeveelheden maar met mondjesmaat binnenkomen en er nog geen duidelijkheid is wanneer de bijkomende voorraden die aangekondigd zijn beschikbaar zullen zijn."

Goede huisvader

Het FAGG volgt de vaccinvoorraden en de bestemming ervan op de voet. "Aan de firma's is gevraagd om de vaccins gespreid af te leveren om overconcentraties te vermijden. Zoals eerder gezegd zal België, op basis van de engagementen die de firma's hebben aangegaan, meer dan drie miljoen doses ter beschikking hebben. In 2019 werden minder dan twee miljoen griepvaccins afgeleverd via de officina-apotheken. Wij begrijpen de moeilijke situatie op het terrein, die vereist dat je die afleveringen als een 'goede huisvader' benadert. Weet dat er dankzij de tussenkomst van APB ook een ander KB is gepubliceerd dat de uitvoer van griepvaccins verbiedt."

Concreet betekent dat dat apothekers aan iedere 50-plusser die zich tegen de seizoensgriep wil laten vaccineren een griepvaccin kan voorschrijven, afleveren en de derdebetalersregeling toepassen. De apotheker stelt daartoe zelf een voorschrift op en dient dat in bij de tariferingsdienst.VoorwaardenDat apothekersvoorschrift is onderworpen aan een aantal eenvoudige voorwaarden: - De aflevering vindt plaats in een officina-apotheek (de maatregel geldt dus niet voor ziekenhuisapotheken). - De apotheker gaat de leeftijd van de patiënt na door de eID-kaart te lezen. - Het is aangewezen om het GFD te raadplegen om dubbele afleveringen te voorkomen. Een allergisch precedent aan het vaccin of eieren moet uitgesloten worden.- De apotheker stelt een voorschrift op door op naam af te leveren en het Riziv-nummer 1.00001 06 999 (zoals voor de noodpil zonder voorschrift) te gebruiken in het vak 'voorschrijver'. - De juiste bewaaromstandigheden voor het vaccin moeten (zoals bij een gewone aflevering) benadrukt worden omwille van de koudeketen. - Het vaccin kan enkel worden toegediend door een arts of door een verpleegkundige, onder de verantwoordelijkheid van een arts. - De apotheker registreert de aflevering van het griepvaccin in het voorschriftenregister (farmaceutisch dossier), zodat die informatie beschikbaar is in het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) van de patiënt.Tandem huisarts-apothekerVoorzitter Lieven Zwaenepoel bevestigt in een filmpje op de APB-website dat dit wel degelijk een positieve maatregel is. "Dit is namelijk een precedent dat, na de noodpil, opnieuw een beroep doet op onze verantwoordelijkheid als zorgverlener en onze rol in de eerste lijn versterkt. Daarnaast bespaart deze werkwijze voor de patiënt het heen- en weergeloop tussen huisarts en apotheker. De administratie voor de apothekers vermindert, want die hoeft de aflevering achteraf niet meer te regulariseren met een voorschrift van de arts. En tegelijk verlicht de werklast voor de huisartsen."De tandem huisarts-apotheker krijgt hier eens te meer een teken van erkenning, luidt het verder. "Als apothekers moeten wij pragmatisch met deze nieuwe regeling omgaan, met het oog op mogelijke volgende gelegenheden."In de huidige omstandigheden van relatieve schaarste brengt de maatregel ook verantwoordelijkheid mee, staat er verder op de APB-site. "Je bepaalt wie je één van de beperkt beschikbare vaccins toebedeelt, want jij schrijft voor. Het is duidelijk dat het moeilijk wordt om elke gezonde 50-plusser van een vaccin te voorzien omdat de bestelde hoeveelheden maar met mondjesmaat binnenkomen en er nog geen duidelijkheid is wanneer de bijkomende voorraden die aangekondigd zijn beschikbaar zullen zijn."Goede huisvaderHet FAGG volgt de vaccinvoorraden en de bestemming ervan op de voet. "Aan de firma's is gevraagd om de vaccins gespreid af te leveren om overconcentraties te vermijden. Zoals eerder gezegd zal België, op basis van de engagementen die de firma's hebben aangegaan, meer dan drie miljoen doses ter beschikking hebben. In 2019 werden minder dan twee miljoen griepvaccins afgeleverd via de officina-apotheken. Wij begrijpen de moeilijke situatie op het terrein, die vereist dat je die afleveringen als een 'goede huisvader' benadert. Weet dat er dankzij de tussenkomst van APB ook een ander KB is gepubliceerd dat de uitvoer van griepvaccins verbiedt."