Alles over Auditoraat

In een reactie op de schikking die met het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit werd getroffen, wijst de Orde der Apothekers erop dat ze er zich inderdaad toe verbindt een aantal lopende projecten te concretiseren.

De Orde der Apothekers krijgt een boete van 225.000 euro omdat ze in het verleden de mogelijkheid voor apothekers beperkte om reclame te maken. En omdat ze 'het belang van apothekers verminderde' om kortingen te geven op parafarmaceutische producten.