Alles over Hilde Crevits

Een startersversie van Alivia zou zo goed als klaar zijn. De twee 'consortia' die het Vlaamse digitale zorgplan in de eerste helft van 2024 mogen proefdraaien bereiden zich voor om elk in het najaar een twintigtal patiënten te selecteren.

Apothekers krijgen volgens het nieuwe actieplan voor suïcidepreventie een rol bij de preventie van zelfdoding. Medicatie speelt bij vele suïcidepogingen immers een belangrijke rol. Apothekers vormen zelf trouwens een belangrijke risicogroep.