Alles over Marisol Touraine

Vrije beroepen moeten meer ruimte krijgen

De Franse minister van Volksgezondheid wil de vrije beroepers een duw in de rug geven. Dat gebeurt door drie initiatieven die het voor ondermeer apothekers gemakkelijker moeten maken om hun beroep uit te oefenen.

Frankrijk: apothekers willen staken

Haast alle Franse apothekersverenigingen roepen de apothekers op om begin 2017 te staken. In eerste instantie zullen ze de wachtdiensten niet vervullen, maar ook een nationale stakingsdag staat op de agenda.

Hoe gaan patiënten om met pijn?

De enquête, Pijn2019, toont hoe mensen met chronische pijn omgaan met pijn en pijnstillers. Ondanks vaak hevige pijn, leren de meesten ermee omgaan en worden pijnstillers ingezet om dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.