Alles over PEP

De jaarlijkse Wereldaidsdag op 1 december staat dit jaar in het teken van globale solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, thema's waarvan het belang nogmaals overduidelijk aangetoond werd door de covid-19-pandemie. Wij wilden graag weten wat deze pandemie tot nog toe betekend heeft voor hiv-patiënten en gingen daarvoor te rade bij prof. dr. Linos Vandekerckhove, hoofd van het Hiv Cure Research Center aan het UZ Gent.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) is vanaf begin deze maand het expertisecentrum voor rabiës voor België. Het is bevoegd voor de post expositie profylaxe (PEP) tegen rabiës.