Alles over Philippe De Buck

Sinds 1 september zijn papieren verdovingsbonnen uit het 'apothekersbeeld' verdwenen. In de plaats is er nu de online applicatie narcoreg.be. Het FAGG wil daarmee de administratieve last voor alle betrokken partijen verminderen.

Een nieuw KB legt objectievere en transparantere regels vast voor de spreiding van apotheken in ons land. De geografische coördinaten van elke apotheek vormen daarbij het uitgangspunt. Philippe De Buck, hoofd afdeling Vergunningen bij het FAGG, legt de nieuwe procedures uit.