Alles over Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Rode gistrijst

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, heeft op 24 januari haar richtlijnen over rode gistrijst gepubliceerd. Deze publicatie zou moeten een einde maken aan allerlei berichten die de wereld rondgaan over rode gistrijst.

Hoe gaan patiënten om met pijn?

De enquête, Pijn2019, toont hoe mensen met chronische pijn omgaan met pijn en pijnstillers. Ondanks vaak hevige pijn, leren de meesten ermee omgaan en worden pijnstillers ingezet om dagelijkse activiteiten naar behoren te kunnen uitvoeren.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.