Alles over HGR

"We leven in België in drukbevolkte en verstedelijkte gebieden. Juist daar is natuur essentieel voor de menselijke gezondheid", schrijft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een recent advies. Maar hoe kan men dat gezondheidspotentieel verzilveren?

Vaccinatie is een van de doeltreffendste en goedkoopste gezondheidsinterventies. In juni heeft de Hoge Gezondheidsraad het basisvaccinatieschema herzien en aanbevelingen geformuleerd voor vaccinatie tegen seizoensgriep.

Tijdens het jaarlijkse Valentijn Vaccinatiesymposium op 7 februari in Antwerpen werden de verschillende stappen toegelicht die doorlopen worden vooraleer een vaccin in de Vlaamse gratis vaccinatiekorf terecht komt. Aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar het tot stand komen van het Vlaamse vaccinatiebeleid inzake meningokokken.