Alles over Australië

In de nasleep van de covid-19-pandemie, die de zorgsystemen wereldwijd enorm onder druk heeft gezet, is telefarmacie aan een opmars bezig binnen de farmaceutische zorg. Tijdens een conferentie van de Internationale Farmaceutische Federatie (FIP) werden de voordelen en beperkingen van telefarmaceutische diensten onderzocht.

Stemmen gaan op om, na de stilte van vorig jaar, een apocalyptisch griepseizoen te voorspellen. Ze worden teruggefloten door genuanceerdere standpunten. Beide partijen zijn het erover eens dat risicogroepen maar beter consciëntieus kunnen worden gevaccineerd.

Op het laatste Europese congres over obesitas werden twee literatuuroverzichten gepresenteerd die concluderen dat er onvoldoende bewijzen zijn om voedingssupplementen en planten aan te raden om te vermageren.

Vorsers van de UCLouvain hebben de pathogenese van myocardhypertrofie ontrafeld en aangetoond dat die hypertrofie kan worden voorkomen door toediening van een extract van Brahmi, een plant die in de ayurvedische geneeskunde wordt gebruikt.

Patiënten die directe orale anticoagulantia (DOAC) innemen, zijn niet altijd even therapietrouw, leert onder meer Belgisch onderzoek. Apothekers kunnen een belangrijke rol spelen bij het sensibiliseren van deze patiënten om zo de therapietrouw op te krikken.

Mensen verantwoordelijk maken door ze bij beslissingen te betrekken en het gezond verstand laten spelen. Dat zijn volgens de Antwerpse apotheker Dirk Broeckx de sleutels van een succesvolle uitweg uit de coronacrisis.

"Australië kampt ieder jaar met bosbranden. Dit jaar zijn er echter veel meer en duren ze veel langer", vertelt huisarts Tim Bresseleers (47) vanuit Yeronga, een suburbs van Brisbane, de derde grootste stad van Australië en hoofdstad van de deelstaat Queensland. Een 'ooggetuigenverslag' van deze uitgeweken Vlaming.

Onderzoekers van de ULB hebben brandhout gemaakt van het dogma dat slechts een tiental stammen van groep A-streptokokken acuut gewrichtsreuma (AGR) zouden kunnen uitlokken. Voor het ontwikkelen van een vaccin zal men dus het geweer van schouder moeten veranderen.