Alles over WHO

In februari werd prof. Jean-Michel Dogné, directeur van het departement Farmacie van de Universiteit van Namen, benoemd tot lid van het Global Advisory Committee on Vaccine Safety van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Apothekers kunnen op een aantal hulpmiddelen terugvallen om vragen over het coronavirus in de officina op te vangen: hygiëneadvies, informatieaffiches, FAQ voor de officina, recepten om antiseptische gel te bereiden,...

Voor het vierde jaar op rij lanceren 57 geneesmiddelenautoriteiten wereldwijd een campagne voor het veilig gebruik van geneesmiddelen. Van 25 tot 29 november focust de #MedSafetyweek dit keer op de mogelijke bijwerkingen en wisselwerkingen tussen geneesmiddelen wanneer die tegelijkertijd worden gebruikt.

Recent meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op haar website dat ze burn-out voortaan erkent als een medische aandoening. In een perscommuniqué is de organisatie daar ondertussen op teruggekomen. Burn-out is een werkfenomeen, zo stelt ze.

De Europese Commissie publiceerde zijn strategie om het verspreiden van farmaceutische stoffen in het milieu tegen te gaan. Dat mikt op het tegengaan van antibioticaresistentie maar evenzeer de verspreiding van sommige stoffen die het milieu kunnen verstoren.Wouter Colson

Van borst- of flesjesvoeding tot een diversificatie van voedingsproducten... Hoe moeten we te werk gaan om op de beste manier tegemoet te komen aan de nutritionele behoeften van een baby?

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.