Alles over Vooruit

"De perceptie van de patiënt over de apothekers evolueert gunstig. Daar heeft het testen op covid in 2021 zeker toe bijgedragen maar vele andere projecten evenzeer. Zo is een andere beeldvorming ontstaan", aldus APB-voorzitter Koen Straetmans.

De ministerraad keurde vrijdag het ontwerp-KB goed voor het opstarttraject diabetes, dat begin 2024 van start gaat. Het bedrag dat ook apothekers kunnen krijgen voor educatie van een diabetespatiënt wordt opgetrokken.

Minister Vandenbroucke zou een KB in de maak hebben dat het gebruik van Ozempic voor andere aandoeningen dan diabetes voorlopig verbiedt. De Diabetes Liga juicht het voornemen van de minister toe, maar vraagt een uitzondering voor morbide obesitas.

De federale regering heeft een koninklijk besluit genomen waardoor ze de uitvoer van medicijnen kan beperken in geval van crisis. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bekendgemaakt.

"Om de periode van 180 dagen tussen vergunning en terugbetaling in te korten, willen we voor veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige aandoeningen een 'Fast Access' procedure invoeren."

De Kamercommissie Gezondheid heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat apothekers de mogelijkheid geeft om het coronavaccin toe te dienen.

Vanaf 2023 komt er voor geneesmiddelen een forfait per pathologie in plaats van het huidige, op de case mix van het ziekenhuis gebaseerde forfait. Zeer dure medicijnen vallen daar wel buiten. Ziekenhuisapotheken worden naar het netwerkniveau getild en de kostenberekening ervan wordt herzien.

Wie komende zomer wil reizen, nog niet de kans heeft gehad om zich volledig te laten vaccineren en er ook niet toe gekomen is om één van de twee gratis PCR-testen te laten afnemen, zal vanaf 12 juli ook in de apotheek terechtkunnen voor een snelle antigeentest. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aangekondigd in de Kamer.