Volgens een Schotse studie kan langdurig gebruik van paracetamol het risico op hartziekten en beroerten bij mensen met een hoge bloeddruk vergroten. Deze patiënten moeten kiezen voor de laagste effectieve dosis gedurende de kortst mogelijke tijd.

Uit het magazine

Je zou er misschien nog aan gaan twijfelen als je ze de hele dag op de zetel ziet liggen, maar katten zijn gemaakt om buiten te leven. Maar net zoals wij zijn ze gevoelig voor koude en kunnen ze in de winter ziek worden.

Uit het magazine

Adolescenten die 's avonds laat gaan slapen en 's morgens laat opstaan, vertonen vaker astma en allergie dan kinderen die vroeg gaan slapen en vroeg opstaan. Melatonine zou daar een rol bij kunnen spelen.

Volgens een Amerikaanse studie zouden oudere vrouwen die meer dan één of twee porties in de oven gebakken of gegrilde vis of schaaldieren eten, voldoende omega 3-vetzuren binnenkrijgen om de mogelijke nadelige effecten van luchtvervuiling op de hoeveelheid witte stof in de hersenen tegen te gaan.

Twee recente Duitse studies hebben het effect van het sars-CoV-2 op het hart- en vaatstelsel onderzocht. Volgens de eerste studie (1) vertonen de meeste patiënten die nochtans "genezen" zijn verklaard, blijvende hartletsels als gevolg van de infectie, ook als ze maar een lichte infectie hebben doorgemaakt. De vorsers van de tweede studie (2) hebben aanwijzingen van vermenigvuldiging van het sars-CoV-2 gevonden bij patiënten die gestorven zijn aan een ernstige infectie.

Voor wie er nog mocht aan twijfelen, het seizoen lijkt maar weinig invloed te hebben op de verspreiding van Sars-CoV-2. De zomer is niet veiliger voor covid, zo stelde de woordvoerdster van de WHO. Dat wil deze mythe ontkrachten.

In de zomermaanden komen de sandalen weer massaal naar boven. Idealiter zien we daar graag mooi verzorgde voeten in, maar in realiteit kampen vele mensen met schimmelnagels. Hoewel het medisch gezien meestal onschuldig is, kan het een psychosociale invloed hebben. Als apotheker kan u gericht advies geven omtrent behandeling en preventieve zelfzorgstrategieën.

Het eerste type griepvirus waaraan iemand in de kinderjaren wordt blootgesteld, bepaalt diens capaciteit om de griep voor de rest van het leven te bestrijden.

Uit het magazine

Volgens een nieuwe studie correleert een volgehouden vermagering na de leeftijd van 50 jaar met een lager risico op borstkanker. Het risico daalt naarmate er meer kilo's afgaan, maar enkel bij vrouwen die geen hormonale substitutietherapie voor de menopauze krijgen.