Bacteriofagen winnen veld

Bacteriofagen worden al enige tijd gebruikt bij patiënten, maar tot nog toe ontbrak ieder wettelijk kader. Dat is recent veranderd.

Analgetica in de zwangerschap veroorzaken geen astma

Uit verschillende epidemiologische studies blijkt een positief verband tussen prenatale blootstelling aan paracetamol en wheezing/astma bij het kind. Geldt dit alleen voor paracetamol en is het verband oorzakelijk?

Een depressie binnenkort behandelen met een neusspray?

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een neusspray op basis van esketamine goedgekeurd. Die spray zou in combinatie met een antidepressivum per os kunnen worden voorgeschreven bij patiënten met een ernstige depressie die niet reageert op de klassieke behandelingen. Dat "revolutionaire" geneesmiddel zou de depressie snel verminderen.

Triple therapie in één inhaler bij COPD

Door de beschikbaarheid van triple therapie in één inhaler verdient het gebruik ervan bij COPD enige verduidelijking. Dat vonden althans de professionele zorgverleners in het Verenigd Koninkrijk in een enquête. De resultaten vormden de gesprekstof voor een multidisciplinair expertpanel.

Antibiotica soms wél wenselijk

Een studie in British Medical Journal waarschuwt dat men niet te zuinig mag zijn op antibiotica bij oudere patiënten met een urineweginfectie.

Poeder en repen op het menu

Op een eenvoudige manier vermageren, dat is het programma dat fabrikanten van dieetproducten die in de apotheek of elders worden verkocht, aankondigen. Moet je je laten verleiden door zo'n gemakkelijke oplossing?

Griep, migraine en pathologisch lachen correleren met CVA

Nieuwe studies hebben aangetoond dat een griepvirusinfectie het risico op cerebrovasculair accident verhoogt. Een andere studie leert dat patiënten die na de leeftijd van 50 jaar hevige migraine krijgen, een hoger risico op CVA lopen. En tot slot zou pathologisch lachen een eerste symptoom van een CVA kunnen zijn.

Hyperhidrose: als je te veel zweet

Te veel zweten kan een reden tot consultatie zijn. Te veel zweten heeft immers sterke invloed op de levenskwaliteit en verhoogt het risico op huidinfecties. Met een anamnese kan je de oorzaak ervan achterhalen en de behandeling dienovereenkomstig aanpassen.

Waarom natuurlijke cosmetica boomen

De wereld van schoonheid en welzijn vindt zichzelf opnieuw uit en presenteert eenvoudigere, meer duurzame kwaliteitsproducten. De cosmeticamerken bieden nu een "natuurlijk" gamma voor vrouwen en mannen aan.

Gevaren voor de mondholte

Mond- en tandaandoeningen hebben een negatieve invloed op de mond en de rest van het lichaam. Ze hebben bovendien een impact op alle aspecten van het leven: de sociale relaties, de zelfachting, het werk, de school.

Vitamine A en D: we moeten beter eten

De Belgische bevolking haalt te weinig vitamine A en D uit de voeding. Dat is de conclusie van een studie uitgevoerd door het federale wetenschappelijke onderzoeksinstituut Sciensano en de Universiteit van Gent.

Ontbijtmythe brokkelt af

Van oudsher dicteert de triade van de keizer, de koning en de bedelaar ons een degressieve voedselinname over het verloop van de dag, als we tenminste ons lichaamsgewicht onder controle willen houden. En toch: het vermoede verband tussen het nemen van een ontbijt en een slank figuur is stilaan geloofwaardigheid aan het verliezen.

CHC Awards

U kan mee bepalen wie de winnaars worden van de nieuwe Consumer HealthCare Communication Awards!