Psychologen van het University College in Londen hebben een experimenteel onderzoek uitgevoerd dat leert dat ketamine een nieuwe behandeling zou kunnen worden voor excessieve gedragingen als gevolg van alcohol. Injectie van één enkele dosis zou de verslaving van zware drinkers verminderen en zou de herinneringen die ze associëren met alcohol, wijzigen.

Uit het magazine

Dat groene plekjes het welzijn verhogen, zal wel niemand betwijfelen. Maar een nieuwe studie in The Lancet Planetary Health heeft zopas aangetoond dat ze ook de levensverwachting ten goede komen.

Amerikaanse vorsers hebben onlangs aangetoond dat het rustelozebenensyndroom gepaard gaat met een hoger risico op zelfdoding en zelfverminking. Daarom roepen ze gezondheidswerkers op om meer aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van patiënten met een rustelozebenensyndroom.

Een nieuwe studie toont aan dat sigarettenrook het DNA en de kenmerken van pathogene microben kan wijzigen. MRSA (methicillineresistente Staphylococcus aureus) is al resistent tegen meerdere antibiotica en zou dan nog meer problemen kunnen geven.

Zijn diagnostische of screeningtests uitgevoerd in de officina in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt betrouwbaar? Een Australische studie toont aan dat ze over het algemeen doeltreffend en kwaliteitsvol zijn.

De tijd dat artsen breedspectrumantibiotica voorschrijven om een infectieziekte te behandelen in afwachting van de resultaten van een bacteriologisch onderzoek, zal binnenkort misschien, en gelukkig maar, ten einde lopen. Amerikaanse wetenschappers hebben immers een nieuwe techniek ontwikkeld om bacteriën in enkele minuten tijd te detecteren.

Voor de allereerste keer heeft een wetenschappelijke studie aangetoond dat puzzelen op lange termijn heilzaam zou kunnen zijn voor de hersenen. Puzzelen, een zeer volledig transgenerationeel spel, mobiliseert verschillende cognitieve, visuele en ruimtelijke functies.

Bacteriofagen worden al enige tijd gebruikt bij patiënten, maar tot nog toe ontbrak ieder wettelijk kader. Dat is recent veranderd.

Uit verschillende epidemiologische studies blijkt een positief verband tussen prenatale blootstelling aan paracetamol en wheezing/astma bij het kind. Geldt dit alleen voor paracetamol en is het verband oorzakelijk?

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een neusspray op basis van esketamine goedgekeurd. Die spray zou in combinatie met een antidepressivum per os kunnen worden voorgeschreven bij patiënten met een ernstige depressie die niet reageert op de klassieke behandelingen. Dat "revolutionaire" geneesmiddel zou de depressie snel verminderen.

Door de beschikbaarheid van triple therapie in één inhaler verdient het gebruik ervan bij COPD enige verduidelijking. Dat vonden althans de professionele zorgverleners in het Verenigd Koninkrijk in een enquête. De resultaten vormden de gesprekstof voor een multidisciplinair expertpanel.

Een studie in British Medical Journal waarschuwt dat men niet te zuinig mag zijn op antibiotica bij oudere patiënten met een urineweginfectie.

#Apothekerblijfachterjetoog - Oud medicijn ingezet bij gehospitaliseerde coronapatiënten - 'Maak kwaliteit zichtbaar en aantoonbaar'

Vandaag, 20 maart, is Internationale Dag van het Geluk. Ondanks de barre tijden steekt het Vlaams Apothekersnetwerk de collega's een hart onder de riem. U kan de hartverwarmende boodschap van voorzitter Hilde Deneyer hieronder bekijken.