Het eerste type griepvirus waaraan iemand in de kinderjaren wordt blootgesteld, bepaalt diens capaciteit om de griep voor de rest van het leven te bestrijden.

Uit het magazine

Volgens een nieuwe studie correleert een volgehouden vermagering na de leeftijd van 50 jaar met een lager risico op borstkanker. Het risico daalt naarmate er meer kilo's afgaan, maar enkel bij vrouwen die geen hormonale substitutietherapie voor de menopauze krijgen.

Psychologen van het University College in Londen hebben een experimenteel onderzoek uitgevoerd dat leert dat ketamine een nieuwe behandeling zou kunnen worden voor excessieve gedragingen als gevolg van alcohol. Injectie van één enkele dosis zou de verslaving van zware drinkers verminderen en zou de herinneringen die ze associëren met alcohol, wijzigen.

Uit het magazine

Dat groene plekjes het welzijn verhogen, zal wel niemand betwijfelen. Maar een nieuwe studie in The Lancet Planetary Health heeft zopas aangetoond dat ze ook de levensverwachting ten goede komen.

Amerikaanse vorsers hebben onlangs aangetoond dat het rustelozebenensyndroom gepaard gaat met een hoger risico op zelfdoding en zelfverminking. Daarom roepen ze gezondheidswerkers op om meer aandacht te besteden aan de geestelijke gezondheid van patiënten met een rustelozebenensyndroom.

Een nieuwe studie toont aan dat sigarettenrook het DNA en de kenmerken van pathogene microben kan wijzigen. MRSA (methicillineresistente Staphylococcus aureus) is al resistent tegen meerdere antibiotica en zou dan nog meer problemen kunnen geven.

Zijn diagnostische of screeningtests uitgevoerd in de officina in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt betrouwbaar? Een Australische studie toont aan dat ze over het algemeen doeltreffend en kwaliteitsvol zijn.

De tijd dat artsen breedspectrumantibiotica voorschrijven om een infectieziekte te behandelen in afwachting van de resultaten van een bacteriologisch onderzoek, zal binnenkort misschien, en gelukkig maar, ten einde lopen. Amerikaanse wetenschappers hebben immers een nieuwe techniek ontwikkeld om bacteriën in enkele minuten tijd te detecteren.

Voor de allereerste keer heeft een wetenschappelijke studie aangetoond dat puzzelen op lange termijn heilzaam zou kunnen zijn voor de hersenen. Puzzelen, een zeer volledig transgenerationeel spel, mobiliseert verschillende cognitieve, visuele en ruimtelijke functies.

Bacteriofagen worden al enige tijd gebruikt bij patiënten, maar tot nog toe ontbrak ieder wettelijk kader. Dat is recent veranderd.

Overheid gebuisd over de hele lijn - Apothekers na corona nog steeds paraat - Eigen praktijk kritisch doorgelicht