Officina is geschikt voor labtests

Zijn diagnostische of screeningtests uitgevoerd in de officina in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt betrouwbaar? Een Australische studie toont aan dat ze over het algemeen doeltreffend en kwaliteitsvol zijn.

Betere detectie van bacteriën in de strijd tegen AB-resistentie

De tijd dat artsen breedspectrumantibiotica voorschrijven om een infectieziekte te behandelen in afwachting van de resultaten van een bacteriologisch onderzoek, zal binnenkort misschien, en gelukkig maar, ten einde lopen. Amerikaanse wetenschappers hebben immers een nieuwe techniek ontwikkeld om bacteriën in enkele minuten tijd te detecteren.

Puzzelen is goed voor de gezondheid van de hersenen

Voor de allereerste keer heeft een wetenschappelijke studie aangetoond dat puzzelen op lange termijn heilzaam zou kunnen zijn voor de hersenen. Puzzelen, een zeer volledig transgenerationeel spel, mobiliseert verschillende cognitieve, visuele en ruimtelijke functies.

Bacteriofagen winnen veld

Bacteriofagen worden al enige tijd gebruikt bij patiënten, maar tot nog toe ontbrak ieder wettelijk kader. Dat is recent veranderd.

Analgetica in de zwangerschap veroorzaken geen astma

Uit verschillende epidemiologische studies blijkt een positief verband tussen prenatale blootstelling aan paracetamol en wheezing/astma bij het kind. Geldt dit alleen voor paracetamol en is het verband oorzakelijk?

Een depressie binnenkort behandelen met een neusspray?

De Food and Drug Administration (FDA) heeft een neusspray op basis van esketamine goedgekeurd. Die spray zou in combinatie met een antidepressivum per os kunnen worden voorgeschreven bij patiënten met een ernstige depressie die niet reageert op de klassieke behandelingen. Dat "revolutionaire" geneesmiddel zou de depressie snel verminderen.

Triple therapie in één inhaler bij COPD

Door de beschikbaarheid van triple therapie in één inhaler verdient het gebruik ervan bij COPD enige verduidelijking. Dat vonden althans de professionele zorgverleners in het Verenigd Koninkrijk in een enquête. De resultaten vormden de gesprekstof voor een multidisciplinair expertpanel.

Antibiotica soms wél wenselijk

Een studie in British Medical Journal waarschuwt dat men niet te zuinig mag zijn op antibiotica bij oudere patiënten met een urineweginfectie.

Poeder en repen op het menu

Op een eenvoudige manier vermageren, dat is het programma dat fabrikanten van dieetproducten die in de apotheek of elders worden verkocht, aankondigen. Moet je je laten verleiden door zo'n gemakkelijke oplossing?

Griep, migraine en pathologisch lachen correleren met CVA

Nieuwe studies hebben aangetoond dat een griepvirusinfectie het risico op cerebrovasculair accident verhoogt. Een andere studie leert dat patiënten die na de leeftijd van 50 jaar hevige migraine krijgen, een hoger risico op CVA lopen. En tot slot zou pathologisch lachen een eerste symptoom van een CVA kunnen zijn.

Hyperhidrose: als je te veel zweet

Te veel zweten kan een reden tot consultatie zijn. Te veel zweten heeft immers sterke invloed op de levenskwaliteit en verhoogt het risico op huidinfecties. Met een anamnese kan je de oorzaak ervan achterhalen en de behandeling dienovereenkomstig aanpassen.

Waarom natuurlijke cosmetica boomen

De wereld van schoonheid en welzijn vindt zichzelf opnieuw uit en presenteert eenvoudigere, meer duurzame kwaliteitsproducten. De cosmeticamerken bieden nu een "natuurlijk" gamma voor vrouwen en mannen aan.

Gevaren voor de mondholte

Mond- en tandaandoeningen hebben een negatieve invloed op de mond en de rest van het lichaam. Ze hebben bovendien een impact op alle aspecten van het leven: de sociale relaties, de zelfachting, het werk, de school.

Uit het magazine

Prijs 'Huisapotheker 2019': neem nu deel!

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in de luxueuze Villa Adelaide in Ronse.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.