de Apotheker

Web weergave

Patiënten helpen om het gebruik van ontzwellende neussprays af te bouwen, is een taak voor de apotheker, stelt Sophie Scheire. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op de ontwikkeling van een onderbouwde interventiestrategie waarmee apothekers aan de slag kunnen.

ACTUALITEIT

Zowat de helft van de patiënten met chronische neusklachten blijkt langer dan een jaar ontzwellende neussprays te gebruiken. Ook al weten ze dat dat niet aangewezen is. Ze kunnen gewoon niet zonder, zeggen ze zelf.

ACTUALITEIT

"Concepten van infectiepreventie en -controle zijn absoluut nodig in alle medische en zorgopleidingen, zelfs bij artsen. Daarvoor is veel meer ruimte, aandacht en begrip nodig; het dient deel uit te maken van de zorgcultuur."

ACTUALITEIT

Als het ergens misliep tijdens de coronacrisis, dan wel in de woonzorgcentra. Een debat ten gronde dringt zich op, vinden Facon en Vlieghe.

ACTUALITEIT

In navolging van Frankrijk en Spanje werkt ook ons land een procedure uit die slachtoffers van partnergeweld de mogelijkheid geeft om via hun apotheker de alarmbel te luiden. Lokale initiatieven bestaan al in Vlaanderen, Brussel en Mons. Al blijken die niet echt van de grond te komen.

ACTUALITEIT

De Vlaamse apothekers willen Rode Kruis-Vlaanderen een hart onder de riem steken en schenken een deel van de opbrengst van de verkoop van mondmaskers aan de organisatie.

ACTUALITEIT

Vanaf half juni zullen de apothekers normaal gesproken instaan voor de verdeling van de stoffen mondmaskers die de overheid ter beschikking stelt van de bevolking. Elke Belg krijgt een exemplaar.

ACTUALITEIT

Alleen met een bloedtest kan je nagaan of iemand effectief antistoffen heeft. Die bloedtests zijn al weken geleden aangekondigd, maar het komt er maar niet van, en bovendien worden ze nog niet terugbetaald. Zelfs een patiënt die bereid is enkele tientallen euro neer te leggen, kan wettelijk gezien geen bloedtest laten doen.

ACTUALITEIT

De commissie Volksgezondheid van het federale parlement organiseerde enkele weken geleden een hoorzitting over de geestelijke gezondheidszorg van de bevolking in (post)-Covid-19-tijden. Mentale problemen zijn aan de orde van de dag maar een degelijke GGZ-financiering ontbreekt.

ACTUALITEIT

"We zien momenteel een convergentie van twee pandemieën", zeggen prof. Geert Martens en dr. Dieter De Smet (dienst Laboratiumgeneeskunde, AZ Delta, Roeselare). "We waren ons al bewust van de bijzonder hoge prevalentie van vitamine D-tekort wereldwijd en ook in België. Nu komt daar Covid-19 bij." Het team in AZ Delta vond een sterke correlatie tussen vitamine D-tekort en het risico op Covid-19. Hoe ernstiger het vitamine D-tekort, hoe hoger de kans op gevorderde stadia van de longaantasting.

GEZONDHEID

Volgens een Chinese studie produceren de meeste patiënten die herstellen van Covid-19, antistoffen en T-lymfocyten die specifiek gericht zijn tegen het virus. Dat is toch wel goed nieuws, ook wat de ontwikkeling van een vaccin betreft.

GEZONDHEID

Een groep van de UCLouvain heeft onlangs aangetoond dat Staphylococcus aureus kan 'overwinteren' in cellen tijdens een behandeling met antibiotica en weer wakker wordt zodra de behandeling wordt stopgezet, waardoor er een recidief kan optreden.

GEZONDHEID

Hoewel we al 70 jaar lang weten dat roken longkanker veroorzaakt, blijft roken nog steeds een enorm gezondheidsprobleem. Het blijft een grote uitdaging om enerzijds te voorkomen dat jongeren aan het roken gaan en anderzijds rokers te helpen om te stoppen. Prof. dr. Kristiaan Nackaerts en Sven Van Lommel, respectievelijk longarts en tabakoloog in het UZ Leuven, geven een stand van zaken.

GEZONDHEID

Als u als apotheker wil huwen of al gehuwd bent, raadt men u wel eens een huwelijkscontract van scheiding van goederen aan. Waarom is dat precies het geval en is dit in uw geval ook de meest geschikte keuze?

PRAKTIJK

Het dragen van een mondmasker in het openbaar geraakt ook in België ingeburgerd. Waarop moet je letten als je mondmasker draagt bij het autorijden?

PRAKTIJK

Het boek De afstand bestaat uit brieven die 24 Vlaamse auteurs tijdens de eerste maand van de lockdown in koppels van twee naar elkaar schreven. Zowel gevestigde 'enfants terribles' als Jeroen Olyslaegers, Christophe Vekeman of Elvis Peeters als debuterende romanschrijvers kropen in hun pen. De opbrengst gaat integraal naar Dokters Van De Wereld.

CULTUUR+

Twee boeken met directe relevantie voor de coronacrisis, beiden een aantal jaren oud, heruitgegeven, voorzien van nieuw voor- of nawoord. Over virussen, vleermuizen en vaccinaties.

CULTUUR+