de Apotheker

Web weergave

De leesgewoonten van apothekers (en van het brede publiek) veranderden de jongste decennia drastisch. Naast klassieke papieren uitgaven, radio en televisie is er de opkomst van het wereldwijde web, websites, digitale nieuwsbrieven en, niet in het minst, sociale media.

EDITO

Samen met de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2, die op 15 september is gestart, zou ook de mogelijkheid moeten worden geboden het griepvaccin toe te dienen in de apotheek. Op initiatief van de minister van Volksgezondheid hebben artsen en apothekers daarover gediscussieerd op 5 september.

VOORAAN

Vaccinatiecampagnes tegen covid, pneumokokken en griep, het GGG COPD en de externe audit ... Er staan heel wat projecten op stapel voor het einde van het jaar.

VOORAAN

"In Frankrijk nemen apothekers keelswabs af bij keelontsteking. In functie van het resultaat, bacterieel of viraal, verwijzen ze door naar de huisarts of adviseren ze een OTC-geneesmiddel te nemen. Zo dragen apothekers bij tot de volksgezondheid. Dat kan ook bij ons. Essentieel is de complementariteit tussen zorgverleners in de eerste lijn."

VOORAAN

Apothekers kunnen tegenwoordig terecht op het webportaal van het FAGG voor alle informatie en uitwisseling van documenten omtrent inspecties. Nieuw is dat de publiek toegankelijke apotheken om de drie jaar een formulier over risicoanalyse moeten invullen.

VOORAAN

Sinds 1 september zijn papieren verdovingsbonnen uit het 'apothekersbeeld' verdwenen. In de plaats is er nu de online applicatie narcoreg.be. Het FAGG wil daarmee de administratieve last voor alle betrokken partijen verminderen.

VOORAAN

Een jong sportief meisje start haar universitaire opleiding in Texas met een studiebeurs voor tennis, eindigt met een doctoraat over een stollingstest aan de Universiteit van Namen en neemt daarbovenop een apotheek over in de streek van Charleroi .... Het ongewone parcours van Laure Morimont.

IN GESPREK

De huisapotheker kan een sleutelrol spelen bij het tijdig opstarten van palliatieve zorg. Dat stelt Marc Dooms, gewezen ziekenhuisapotheker in UZ Leuven, in een artikel gepubliceerd in Orphanet Journal of Rare Diseases.

UW OFFICINA

Beweging is waarschijnlijk een van de beste bondgenoten van de gewrichten. September is een maand, waarin heel wat goede voornemens worden gemaakt, bijvoorbeeld opnieuw gaan sporten, maar in feite zouden we dag in dag uit voldoende lichaamsbeweging moeten nemen.

GEZONDHEID

Door de opkomst van goedkope genetische tests zullen steeds meer personen hun volledige genoom laten uitlezen. De zorgsector kan zich daar maar beter op voorbereiden, stelt prof. dr. Hans De Loof (Universiteit Antwerpen). Hij begeleidde samen met prof. Yann Sterckx de masterproef van Asa De Schepper die de implicaties in kaart brengt.

GEZONDHEID

Ziekenhuisapothekeres Celine Vergote heeft sinds een paar jaar haar oude muziekliefde herontdekt: ze toont trots haar koffer vol diatonische harmonica's en ze blijkt wel eens mee te doen aan jamsessies in de Gentse bluesscène.

PORTRET

De tweede editie van het apothekersbal op zaterdag 14 oktober staat in het teken van de muzikale collega's. Want na een succesvolle oproep vorig jaar vonden de organisatoren niet minder dan vier muzikale apothekers bereid om het galabal luister bij te zetten.

BOOKS en MORE