Aansluitend op de MedTechMeetUp 2023, het hoogfeest van de medtech, werden gisterenavond de Galenusprijzen voor 'medische hulpmiddelen & beloftevol ontwerp' uitgereikt. De winnaar in de eerste categorie is Iriscope van de firma Lys Medical. De tweede award ging naar NAO.VNS gepatenteerd door Synergia Medical.

Uit de jaarlijkse enquête over tekorten, uitgevoerd door de Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) blijkt dat de situatie in 2022 is verslechterd en dat alle landen en alle geneesmiddelenklassen getroffen worden. Voor het eerst melden vier landen sterfgevallen.

De mobiele infectieteams van de Vlaamse overheid organiseerden in volle coronacrisis in totaal bijna 2.800 opleidingen. De 25.219 'cursisten' kwamen vooral uit de woonzorgcentra.

"Sinds 2020 namen we heel wat maatregelen om de toegankelijkheid van de zorg te verhogen en financiële drempels weg te werken." Minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) reageert als door een wesp gestoken op het WHO/KCE-rapport over de toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg.

In 2020 werden 260.000 Belgische gezinnen (5,2% van het totaal) geconfronteerd met 'catastrofaal' hoge gezondheidsuitgaven. Hun uitgaven liepen met andere woorden zo hoog op dat ze financiële problemen ondervonden om in basisbehoeften zoals voeding, huisvesting enz. te voorzien. Deze incidentie behoort tot de hoogste van West-Europa.

De federale regering beperkt via een KB tijdelijk de uitvoer van geneesmiddelen. Het besluit laat toe om de export in geval van onbeschikbaarheid te onderwerpen aan een voorafgaandelijke toelating, als het over essentiële geneesmiddelen gaat en aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

In 2022 werden bijna 3.000 gevallen van euthanasie gerapporteerd aan de Evaluatiecommissie. Het aantal meldingen blijft in stijgende lijn gaan. En er is een opvallende toename van het aantal in het Franstalige landsgedeelte.