Veerle Caerels

Biodiversiteit is een brandend actueel thema. Campagnes om onze fauna en flora te beschermen, schieten als paddenstoelen uit de grond. En maar goed ook, de toekomst van onze planeet staat immers op het spel.

Tijdens hoogstaande cruises naar boeiende bestemmingen het nuttige aan het aangename paren. Dat is het doel van 'Travel & Learn', een initiatief van De Apotheker. Bent u er klaar voor?

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie werd door Cebam geaccrediteerd als producent van EBP-informatiebronnen. Dit betekent dat het Gecommentarieerd GeneesmiddelenRepertorium en de Folia Pharmacotherapeutica erkend worden als betrouwbare informatiebronnen van hoge wetenschappelijke kwaliteit, gebaseerd op evidentie.

De Koninklijke Academies voor Geneeskunde van België bevelen aan de topische vorm van naloxone (neusspray) beschikbaar te stellen, die gemakkelijk kan worden toegediend in noodsituaties, ook door niet-artsen.

Geert Verrijken

Gisterenavond reikte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke op een druk bijgewoond event de 40ste Galenusprijs van Artsenkrant uit. De trofee voor het meest innovatieve geneesmiddel van 2021 ging naar Trodelvy®. Boston Scientific won met Farapulse de Galenusprijs in de categorie medische hulpmiddelen. De beste onderzoekster is Ana Beloqui (UCLouvain).

De lokale huisapothekers spelen dankzij hun kennis en ervaring een belangrijke preventierol, door burgers bewust te maken van de gevaren van de zon en op maat advies te geven over zonnebescherming. Daarom focust het VAN-netwerk zich op dit thema tijdens de maand van de preventie in mei, na een succesvolle eerste editie over rookstop in 2021.

Uit het magazine

Vandaag en verschillende andere dagen in mei organiseren ziekenwagendiensten voor niet-dringend patiëntenvervoer zogenaamde 'duurzaamheidsdagen'. Op die dagen aanvaarden ze geen opdrachten van Mutas of i-mens en hanteren ze eigen, hogere tarieven.

Een registratie als donor voor organen en/of lichaamsmateriaal kan nu met enkele muisklikken. De FOD Volksgezondheid en het FAGG lanceren een nieuwe informatiecampagne, Beldonor.

Tussen de oorlog in Oekraïne en de Franse presidentsverkiezingen door was er in de Belgische pers oorspronkelijk amper aandacht voor de clusters van onverklaarde hepatitis die artsen in sommige landen bij kinderen zien. Tot vorig weekend, toen bleek dat ook bij ons een meisje ziek werd. Gelukkig zonder erg.

Tot einde dit jaar blijft de Vlaamse regering één testcentrum per referentieregio subsidiëren, met daarnaast één mobiel equipe per provincie. Er is een minimale financiering om de testcapaciteit per eerstelijnszone stand-by te houden.