Europese strategie tegen farmaca in milieu

De Europese Commissie publiceerde zijn strategie om het verspreiden van farmaceutische stoffen in het milieu tegen te gaan. Dat mikt op het tegengaan van antibioticaresistentie maar evenzeer de verspreiding van sommige stoffen die het milieu kunnen verstoren.Wouter Colson

Van plantrekkers naar planmatige werkers?

Guy Tegenbos

Er is een actie bezig om Vlaanderen te leren vaker een beleid te voeren dat op de lange termijn gericht is. België is nooit een land geweest waar de politiek op lange termijn werkte. België was en is een land van pragmatici en compromisbouwers; een land van arrangeurs en plantrekkers, als je de kritische benaming ervoor verkiest.

Geneesmiddelen op maat van onberispelijke kwaliteit

Magistrale bereidingen, ze zijn zo oud als de straat. Tegelijk vormen deze geneesmiddelen op maat de toekomst, gezien de steeds verder vorderende personalisering van de behandelingen. In dit eerste deel van ons maanddossier brengen we een overzicht van de huidige stand van zaken. In de volgende editie belichten we een aantal knelpunten.

96 miljoen besparen op geneesmiddelen

De Kamercommissie Volksgezondheid keurde op 27 februari een wetsvoorstel goed dat 96 miljoen euro bespaart op de geneesmiddelenuitgaven. Het gaat om maatregelen die de regering nam tijdens het begrotingsconclaaf van vorige zomer.

Griepseizoen luw maar nog niet voorbij

De voorbije week, van 25 februari tot 3 maart, daalde het aantal raadplegingen voor griepale syndromen in de Huisartsenpeilpraktijken tot 409 per 100.000 inwoners. Dat blijkt uit het Griepbulletin van Sciensano.

Eén op de vijf apothekers is ouder dan 65

Iets meer dan één op de vijf apothekers is 65 jaar of ouder. Dat is minder dan bij de huisartsen en specialisten, maar meer dan bij andere gezondheidsberoepen zoals tandartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen.

Apotheken kleuren opnieuw blauw

Apothekers kunnen helpen om de vroegtijdige opsporing van darmkanker bespreekbaar te maken, dat is de insteek van de campagne #blauweapotheek.

Uitgelicht