Web weergave

Hugues Malonne is sinds 1 september de nieuwe administrateur-generaal van het FAGG. Het begin van zijn mandaat staat in het teken van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil aangrijpen om de onderhandelingen over de nieuwe Europese geneesmiddelenwetgeving een boost te geven.

IN GESPREK

Apothekers moeten voortaan om de vier jaar een externe audit van hun apotheek laten afnemen. De externe auditeur stelt een rapport op met suggesties en aanbevelingen om de organisatie en dienstverlening te verbeteren. Zo'n externe kijk op de werking van een apotheek kan erg verrijkend zijn, zegt Hendrik De Rocker, secretaris-generaal APB.

VOORAAN

Met zijn doctoraat over rioolwaterepidemiologie als complementaire informatiebron over aspecten van onze gezondheid en levensstijl sprong Tim Boogaerts in het oog tussen de finalisten van de Vlaamse PhD Cup 2023. De Apotheker sprak met hem.

VOORAAN

Ziekenhuisapothekers Sofie Van de Velde en Thaïsa Cogen, allebei aan de slag in AZ Sint-Blasius in Dendermonde, maken een evaluatie van het gebruik van De Groene Enveloppe. Dat is een project ter bevordering van de communicatie tussen ziekenhuis en huisapotheker en dat inzet op patiëntveiligheid en een reductie van medicatiefouten.

VOORAAN

Bruisende geneesmiddelen zijn niet ongevaarlijk en patiënten die een zoutarm dieet volgen, moeten er extra voorzichtig mee omspringen. Daaraan herinnerde Camille Bertrand tijdens het BCFI-symposium rond de farmacotherapeutische actualiteit.

GEZONDHEID

Dystonie is een zeldzaam, bijna-vergeten neveneffect van heel wat medicatie. Precies omdat de kans dat het zich voordoet klein is en het ziektebeeld zeer complex is, diagnosticeren en behandelen artsen de aandoening vaak pas laattijdig.

GEZONDHEID

Op 30 september ontving Ana Beloqui Garcia (UCLouvain) de Simonart-prijs 2023. De onderscheiding bekroont onderzoek in de biomedische wetenschappen.

GEZONDHEID

Aan tafel gaan met jonge kinderen kan uitdagend zijn. Maar wanneer maakt moeilijk eten deel uit van een voorbijgaande fase in de ontwikkeling van het kind en wanneer gaat het echt om een eetprobleem? We spraken met Naomi Zammattio van de Gezinspraktijk in Mechelen.

GEZONDHEID

Voor apothekers stelt zich al snel de vraag: richt ik best een vennootschap op? Met lagere belastingen en de mogelijkheid om tal van kosten af te trekken, lijkt het belastingstelsel van de vennootschap aantrekkelijker dan dat van een eenmanszaak.

UW OFFICINA

Als alles goed gaat, neemt Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS), de fusie van ZNA- en GZA-ziekenhuizen in Antwerpen, tegen 2026 in Kontich een centrale apotheek met clean room in gebruik. Naast bereidingen worden van hieruit ook medicijnen verdeeld naar de verschillende sites.

UW OFFICINA

De geestelijke gezondheidszorg kent heel wat pijnpunten. Van overbodige of foute diagnoses tot onnodige of ineffectieve medicatie. Drie boeken maken de problemen inzichtelijk en hopelijk ook beter hanteerbaar.

BOOKS en MORE