de Apotheker

Web weergave

Wie er van uitging dat we ons naar het rijk der vrijheid gingen prikken, heeft niet goed opgelet. Het zijn de woorden van biostatisticus Geert Molenberghs. Hij wordt daarin bijgetreden door het gros van zijn collega- experten. De dagelijkse realiteit beaamt hun voorspellingen.

EDITO

Binnen het project 'Bewegen op Verwijzing' is, naast de huisarts, ook een rol weggelegd voor de apotheker. Dat voorziet minister van Volksgezondheid Wouter Beke in zijn beleidsplan voor 2021. Het Vlaams ApothekersNetwerk zorgt voor de nodige ondersteuning.

VOORAAN

Bij een vergiftiging waarvoor een tegengif voorhanden is, is het van cruciaal belang dat het juiste antidotum snel bij de patiënt geraakt en vervolgens correct wordt toegediend. Bij gebrek aan een centraal beheer is die snelle beschikbaarheid evenwel niet evident. Het Antigifcentrum wil daar verandering in brengen.

VOORAAN

Het Brusselse gewest doet een beroep op de apothekers om slachtoffers van partnergeweld die in de officina over de vloer komen, verder te helpen. Een webinar en een brochure moeten hen daarbij ondersteunen.

VOORAAN

Als u een arbeidsovereenkomst afsluit met een apotheker of apotheekassistent hoopt u allicht dat die nadat hij/zij echt is ingewerkt niet zomaar vertrekt om in dienst te treden bij een andere apotheker. Kunt u zich daartegen beschermen? En mag een andere apotheker een medewerker van u aanzetten om bij u weg te gaan en bij hem of haar te komen werken?

UW APOTHEEK

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema was het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In de tweede aflevering bespraken we de uitzonderingen op het beroepsgeheim. In deze derde aflevering passeren enkele delicate casussen de revue.

DEONTOLOGIE

Baby's met hun tere en gevoelige huid, volwassenen die kampen met de effecten van veroudering, adolescenten die moeten leren leven met een vette huid aangetast door acné: voor elke categorie bestaat er aangepaste en specifieke huidverzorging. Als apotheker speelt u een essentiële rol om deze patiënten doorheen de overvloed aan producten te gidsen, en om ongewenste bijwerkingen door het gebruik van cosmetica te melden.

DOSSIER

Wat zijn de kenmerken van de huid van pasgeborenen? Hoe moet die huid worden verzorgd? Een gesprek met dr. Florence Libon, dermatologe en allergologe, kliniekhoofd aan het CHU van Luik.

DOSSIER

De fabrikanten van cosmetica hoeven niet te beschikken over een vergunning en zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de conformiteit van hun producten. De FOD Volksgezondheid heeft wel een systeem van cosmetovigilantie op touw gezet. De apothekers worden uitgenodigd eraan deel te nemen.

DOSSIER

Een SARS-CoV-2-infectie kan ook huidletsels veroorzaken, gaande van een paravirale en vesiculeuze uitslag tot winterkloven. Die letsels zijn evenwel weinig frequent en aspecifiek.

DOSSIER

De laatste jaren kwamen er nieuwe types insuline en hypoglycemiërende middelen op de markt die radicale veranderingen teweegbrachten in de behandelingsrichtlijnen, zowel voor niet eerder behandelde patiënten als voor diabetici die opgenomen zijn in een zorgtraject.

GEZONDHEID

Apothekeres Katleen De Vel (35) heeft naar eigen zeggen altijd al groene vingers gehad: "Toen we nog op een appartement woonden, was ik al bezig met bloemen en plantjes. Ik wilde dus heel graag een tuin. Dat buiten zijn heb ik nodig om de drukke dagen in de apotheek te compenseren", zegt ze. Haar passie voor bloemen en groen krijgt binnenkort een extra uitlaatklep: ze start volgende zomer met een eigen pluktuin in Kuringen-Heide.

PORTRET