Web weergave

Laat mij beginnen met u een gelukkig, vreugde- en liefdevol jaar toe te wensen. Met als kers op de taart uiteraard een goede gezondheid voor u en uw naasten.

EDITO

De specifieke context in onze hoofdstad zette de Brusselse apothekers het voorbije jaar voor een boel uitdagingen. Tegelijk bood de covidcrisis ook opportuniteiten. Een gesprek met Ann Herzeel en Julian Jehaes, covoorzitters van de Apothekersvereniging van Brussel.

VOORAAN

Heeft de invoering van zelftests in de apotheek een invloed op de relatie met de patiënt en die tussen arts en apotheker? Dat is wat het Care-Test-project onderzocht heeft. Het leert ook meteen hoe de aanvaarding van zelftests door de patiënten kan worden verbeterd.

VOORAAN

Net voor Kerstmis kregen twee orale antivirale geneesmiddelen tegen covid-19 van de FDA toestemming voor gebruik onder welbepaalde voorwaarden. Gegevens rond beide geneesmiddelen worden ook bij het EMA onderzocht.

VOORAAN

Thomas Genonceaux wilde aanvankelijk botanisch onderzoeker worden, maar staat nu aan het hoofd van een plaatselijke apotheek en is verantwoordelijk voor het vaccinatiecentrum van Eigenbrakel (Waals-Brabant) en de satellietapotheek voor het covidvaccin. Tegelijkertijd voltooid hij een opleiding als chocolatier, terwijl hij al volleerd banketbakker en violist is.

IN GESPREK

De Provinciale Raden ontvangen wel eens klachten met betrekking tot het gebruik van lichtreclame door andere apothekers. Maar wat zeggen de wet en de deontologie over het gebruik daarvan? Aan welke voorwaarden dient 'het groene kruis' te voldoen en wanneer mag u dat laten branden? Met welke spelregels dient u bij dat alles rekening te houden?

UW OFFICINA

Met het oog op een gezonde voeding, de ecologie en een duurzame ontwikkeling heeft de Hoge Gezondheidsraad in april richtlijnen gepubliceerd voor een vegetarische voeding voor iedereen.

DOSSIER

Een vegetarische voeding kan gedurende het hele leven de nodige voedingsstoffen leveren als bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. De Hoge Gezondheidsraad heeft specifieke richtlijnen gepubliceerd naargelang van het type voeding voor de vatbaarste bevolkingsgroepen: zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, zuigelingen, kinderen, adolescenten en ouderen.

DOSSIER

De samenstelling, ultratransformatie en contaminatie van voedingsmiddelen hebben invloed op de gezondheid. Ook vegetariërs kunnen de schadelijke gevolgen ondervinden van ultragetransformeerde voedingsmiddelen. Die vallen vooral in de smaak bij kinderen en jongeren en mensen die sinds kort vegetarisch zijn gaan eten.

DOSSIER

In het boek(je) 'Klein geluk voor de zorg' delen Nederlandse zorgprofessionals 'recepten' voor collega's om het welbevinden te vergroten en veerkrachtig te blijven. Ze spelen daarmee in op behoeften als energie, inspiratie, ontspanning, rust, vrolijkheid enzovoort.

BOOKS en MORE

De geschiedenis van de Franse kuurstad Aix-les-Bains is doordesemd met verwijzingen naar de medische wereld. Een van de lokale protagonisten, docteur Jean Faure (1862-1942), blijkt in werkelijkheid apotheker van opleiding, én een groot kunstverzamelaar. In het naar hem genoemde museum ontdek je een van de grootste collecties impressionistische schilders en sculpturen van beeldhouwer Rodin.

PORTRET