Web weergave

Biodiversiteit is een brandend actueel thema. Campagnes om onze fauna en flora te beschermen, schieten als paddenstoelen uit de grond. En maar goed ook, de toekomst van onze planeet staat immers op het spel.

EDITO

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie viert dit jaar zijn 50-jarige bestaan. Kers op de taart: het BCFI werd recent door Cebam erkend als EBP-informatiebron. Een bewijs te meer van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de informatie die het centrum verstrekt.

VOORAAN

"Om de periode van 180 dagen tussen vergunning en terugbetaling in te korten, willen we voor veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige aandoeningen een 'Fast Access' procedure invoeren."

VOORAAN

Neen, vinden de experts, die zijn samengekomen op een symposium gehouden door het Antigifcentrum. Ons land moet een echt beleid inzake antidota voeren, de opleiding van gezondheidswerkers verbeteren en een multidisciplinair netwerk uitbouwen. Een onlineplatform dat aangeeft waar de antidota te verkrijgen zijn, zou al een eerste stap zijn.

VOORAAN

Op zaterdag 8 oktober bent u van harte welkom op het Apothekersbal, een initiatief van collega's Tom De Meyer en Cedric Bourda. Een perfecte gelegenheid voor een reünie met vroegere medestudenten of collega's. Of een originele teambuilding in een stijlvol kader. Wij gingen alvast een kijkje nemen.

VOORAAN

Nadat Christelle Szdeleski 15 jaar aan de slag was als apotheker in de industrie en in een officina, verlegde ze haar loopbaan naar de klinische psychologie. Ze ontvangt patiënten én geeft opleidingen in de communicatie aan apothekers.

IN GESPREK

Elk jaar duiken er weer veranderingen en vernieuwingen op in de belastingaangifte. Een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden.

UW APOTHEEK

Zware benen, oedeem, tintelingen, gezwollen enkels, spataders,... De symptomen van een chronische veneuze ziekte zijn typisch. Het is een zeer frequente aandoening, die tot 60% van de volwassenen treft. Toch wordt ze nog vaak onderschat. De prevalentie stijgt met de leeftijd. De ziekte heeft een negatieve invloed op de levenskwaliteit en veroorzaakt arbeidsongeschiktheid. Door de hoge prevalentie en het chronische en progressieve karakter ervan zijn de sociaaleconomische kosten hoog. Het is dan ook essentieel de patiënten te wijzen op het belang van een goede levenshygiëne in een poging het optreden van de ziekte te voorkomen. Als er suggestieve klinische tekenen en symptomen zijn, moet een precieze diagnose worden gesteld en moet een geschikte behandeling worden voorgeschreven (steunkousen, flebotonica, interventie) om veneuze insufficiëntie te vermijden of de gevolgen ervan tegen te gaan.

DOSSIER

Een chronische veneuze ziekte verergert met het verouderen. Aanvankelijk proberen de patiënten de pijn, het ongemak, het zwaartegevoel en de zwelling van de benen te verlichten. Naarmate de ziekte verergert, verschijnen spataders, huidafwijkingen en veneuze ulcera.

DOSSIER

De patiënt moet informatie krijgen over de corrigeerbare risicofactoren en over een gezonde levenswijze. Bij patiënten met een chronische veneuze ziekte moet een beleid worden opgestart (compressie, flebotonica, interventionele behandeling) om veneuze insufficiëntie te voorkomen of de gevolgen ervan te behandelen.

DOSSIER

"We leven in België in drukbevolkte en verstedelijkte gebieden. Juist daar is natuur essentieel voor de menselijke gezondheid", schrijft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een recent advies. Maar hoe kan men dat gezondheidspotentieel verzilveren?

GEZONDHEID

Supplementen met vitaminen en mineralen verdienen een plaats in de aanbevelingen voor een gezonde voeding en zijn nuttig om deficiënties op te vangen. Een intelligente combinatie van supplementen met een evenwichtige voeding is aangewezen.

GEZONDHEID

Goede boeken over het brein kunnen er niet genoeg zijn. Want meer en beter begrip over hoe onze hersenen ons maken tot wie we zijn is winst voor denkers en doeners. Nu in innemende verhalen, ontzenuwde misvattingen en een meesterlijke roman.

BOOKS en MORE

De Gentse apotheker Charles Van Hoorebeke (1790-1821) was al van jongs af geïnteresseerd in inheemse flora. Zijn uitgebreide herbarium laat 200 jaar na datum toe om de evolutie van de biodiversiteit te duiden.

PORTRET