Alles over BAF

De huisapotheker kan een sleutelrol spelen bij het tijdig opstarten van palliatieve zorg. Dat stelt Marc Dooms, gewezen ziekenhuisapotheker in UZ Leuven, in een artikel gepubliceerd in Orphanet Journal of Rare Diseases.

Het Brabants Apothekers Forum (BAF) heeft een online tool ontwikkeld waarmee apothekers zichzelf kunnen evalueren en vergelijken met collega's. Na het invullen ontvangt elke apotheker een individueel rapport met aanbevelingen, interessante links en een benchmarking met collega's.

Steeds meer steden en gemeenten voeren circulatieplannen in, en bouwen straatparkeren af. Het mobiliteitsbeleid houdt echter niet altijd rekening met de specifieke van burgers en patiënten die naar hun huisapotheker willen gaan.

"Op voorwaarde dat er geen te hoge druk ligt op het gezondheidssysteem kunnen we de mortaliteitsratio van COVID-19 op 0,5 à 0,6% houden. Essentieel is dat iedereen zich aan de preventieve maatregelen houdt. Ter vergelijking, in China en Italië lag de mortaliteit op 3%."

Op de VAN-top eind november reikte minister Wouter Beke de award 'Huisapotheker 2019' uit aan apotheker Ilse Smets. De bekroning gaat naar het 'multidisciplinair traject valpreventie'. De prijs is een co-organisatie van het blad de Apotheker en VAN en zet een apotheekteam in de bloemetjes dat het concept 'huisapotheker' origineel in de praktijk brengt. Samenwerking en innovatie staan daarbij centraal. Ilse Smets schoot de hoofdvogel af samen met verpleegkundige David Teurfs en kinesitherapeut Michel Schotte. De award omvat een oorkonde, een verblijf in Villa Adelaide in Ronse en een filmpje over het project. U kan dit filmpje weldra terugvinden op deapotheker.be. Het wordt ook meegestuurd met de e-nieuwsbrief van 23 december. Op deze pagina en op pagina 4 en 5 stellen we u de zes mooie projecten die meedongen naar de 'Huisapotheker 2019' kort voor.

Moeilijkheden met het gebruik van Vitalink, administratieve problemen en tijdsgebrek zijn de belangrijkste hinderpalen voor Vlaams-Brabantse apothekers om hun rol als huisapotheker helemaal waar te maken. 26% ziet de toekomst van de zelfstandige apotheek somber in en niet minder dan 11% is pessimistisch over de eigen apotheek.