Alles over FAGG

Nood aan expertisecentrum geneesmiddelengebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Heel wat vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap nood aan (een) bepaald(e) geneesmiddel(en). Niettemin hebben ze vaak angst over de veiligheid ervan. Ook zorgverleners blijken niet altijd precies op de hoogte van het al dan niet schadelijke effect van een geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de borstvoeding. Tegelijk is er een groot gebrek aan data over het geneesmiddelengebruik in deze cruciale periodes voor vrouw en (ongeboren) kind, wat grondig onderzoek in de weg staat. Een centraal informatiepunt ter zake dringt zich op.

Op weg naar een garantiefonds voor geneesmiddelen?

"Het is van cruciaal belang om de echte oorzaken van de tekorten aan geneesmiddelen te analyseren. Een paar eenvoudige maatregelen zouden het mogelijk moeten maken om het probleem deels op te lossen", stelt professor Jean-Michel Dogné.

Overgangsperiode richtlijn vervalste geneesmiddelen afgelopen

De overgangsperiode voor de implementatie van de Richtlijn Vervalste Geneesmiddelen (FMD, Falsified Medicines Directive) is afgelopen op 1 september 2019. Alerts worden nu centraal geëvalueerd en het FAGG start met controleacties waarbij overtredingen of non-conformiteiten zullen worden opgevolgd.

Overgangsperiode richtlijn vervalste geneesmiddelen afgelopen

De overgangsperiode voor de implementatie van de Richtlijn Vervalste Geneesmiddelen (FMD, Falsified Medicines Directive) is afgelopen op 1 september 2019. Alerts worden nu centraal geëvalueerd en het FAGG start met controleacties waarbij overtredingen of non-conformiteiten zullen worden opgevolgd.

Wat deed het FAGG in 2018?

Het Jaarverslag 2018 van het FAGG toont een evenwichtig boekhoudkundig resultaat en vertaalt de nationale en internationale context zoals de strijd tegen vervalste geneesmiddelen en de Brexit in cijfers.

Griepvaccins: geen stress!

Nadat er enige onrust was gerezen over de beschikbaarheid van de griepvaccins voor het komende seizoen, stelt het Geneesmiddelenagentschap patiënten en zorgverstrekkers gerust.

Dringende leveringen Clamoxyl IV-IM op vraag van ziekenhuisapotheker

Minister De Block is met GSK rond de tafel gaan zitten om te beschikbaarheid van Clamoxyl IV-IM te verzekeren voor gevallen waarin er geen goed alternatief voorhanden is. "We hebben duidelijke afspraken gemaakt en als iedereen die volgt, zal elke patiënt die een behandeling met dit specifieke antibioticum nodig heeft die ook krijgen", aldus De Block.

Meer pro-actief optreden nodig tegen niet-beschikbare geneesmiddelen

Het netwerk van zorgvoorzieningen Zorgnet-Icuro vindt dat de overheid en het geneesmiddelenagentschap FAGG 'meer pro-actief' moeten optreden in verband met de ondertussen lange lijst van niet-beschikbare geneesmiddelen. In afwachting daarvan zijn ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen 'creatief'. Ze hanteren een 'getrapte aanpak', stelt Zorgnet-Icuro.

Te weinig vrouwen kennen risico's van valproaat

Zowat 30% van de gebruiksters van valproaat op vruchtbare leeftijd, zijn niet op de hoogte van de risico's in geval van zwangerschap. Meer dan een derde gebruiken het geneesmiddel niet voor een indicatie die in België is goedgekeurd. Het voorlichtingsmateriaal ten slotte wordt niet voldoende verdeeld en gebruikt.

Het rapport van minister De Block

De verkiezingen zijn voorbij. Het stof is gaan liggen, de teerlingen geworpen. Hoog tijd om het bilan op te maken van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Ons baserend op de artikels van de afgelopen vijf jaar en de evolutie van de dossiers - en met de hulp van een aantal apothekers uit het werkveld - gaan we na wat er gerealiseerd is en wat niet.

Benzodiazepinen: kleine doosjes a.u.b.

Worden kleine verpakkingen benzodiazepinen frequent voorgeschreven en gevraagd in de apotheek? Het FAGG vroeg artsen en apothekers of ze die verpakkingen kennen en ze al dan niet nuttig vinden.

Klare informatie of wollige sites?

Vandaag heeft elke zelfstandige of elk vrij beroep een website, maar wat mag je daar als dokter of als apotheker wel en niet op zetten? We vroegen advocaat Tom De Gendt om advies.

Gelijke kwaliteitseisen voor apotheek in supermarkt

De kwaliteitseisen die gelden voor alle apotheken zijn eveneens van toepassing op supermarkten die apothekers te werk willen stellen voor de aflevering van parafarmaceutische producten of geneesmiddelen. Dat stelt het FAGG in een reactie op de plannen van Carrefour.

'Meld incidenten met medische hulpmiddelen'

Het is uitermate belangrijk dat zorgverleners incidenten met medische hulpmiddelen melden. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in een nieuwe informatiecampagne die het recent lanceerde.

Geneesmiddelen op maat van onberispelijke kwaliteit

Magistrale bereidingen, ze zijn zo oud als de straat. Tegelijk vormen deze geneesmiddelen op maat de toekomst, gezien de steeds verder vorderende personalisering van de behandelingen. In dit eerste deel van ons maanddossier brengen we een overzicht van de huidige stand van zaken. In de volgende editie belichten we een aantal knelpunten.

Even van het eiland af...

Over enkele dagen vindt opnieuw de tweejaarlijkse farmabeurs plaats. Pharmanology 2018 zou dé ontmoetingsplaats moeten zijn voor de Belgische apotheker. Als ik goed kan tellen, is dit nu mijn zesde beurs en ik herinner mij 'mijn' eerste nog zo goed. Het was een feest waar de lol niet op kon. Letterlijk: veel ambiance, veel drank en cadeautjes à volonté. De grootste spelers hadden de grootste, haast megalomane, stands.