Web weergave

Het Belgische landschap aan apotheken is bijzonder concurrentieel. Zowel het aantal gevestigde apotheken als het aantal webshops is zeer hoog. Dat heeft een rechtstreekse impact op het klantenpotentieel van apotheken.

ACTUALITEIT

Tijdens een webinar van de International Pharmaceutical Federation (FIP) stelde Jan Saevels (APB) het programma voor kwaliteitscontrole van magistrale bereidingen voor. Tamara Peiro Zorrilla (General Pharmaceutical Council of Spain) ging in op de verbetering van de therapietrouw in de officina.

ACTUALITEIT

Het Europees Parlement heeft in september een resolutie aangenomen waarin het de EU aanspoort om autonomer te worden op het gebied van gezondheid: door de voorraden van geneesmiddelen te verzekeren, de lokale productie ervan te stimuleren en de EU-gezondheidsstrategieën beter te coördineren.

ACTUALITEIT

"Gezien de niet geringe uitdagingen waar we voor staan, zijn we voorstander van een nieuw pact met de regering. Innovatie financieren zal alleszins niet meer uitsluitend van het post-octrooisegment komen. Bij het tot stand komen van een pact betrekken we wel best de administraties en andere actoren."

ACTUALITEIT

Hoe kunnen apothekers - vaak moeilijke - gesprekken over een medicatiewissel met de patiënt vermijden? Samen met het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy en UPPER (Universiteit Utrecht) onderzoekt het Nederlandse onderzoeksinstituut Nivel twee communicatiestrategieën om praktische tools voor apothekers te ontwikkelen.

ACTUALITEIT

Op 16 oktober laatstleden maakte het Britse ministerie van Volksgezondheid bekend dat de regering wetgeving voorbereidt om apothekers toe te laten een covid-19-vaccin toe te dienen. Wel is nog niet duidelijk of de apothekers dat zullen doen in hun apotheek of mee zullen werken met rootscheepse georganiseerde vaccinatie-evenementen.

ACTUALITEIT

Belgische onderzoekers melden dat stadskinderen die in een groene omgeving opgroeien een hoger IQ en minder gedragsproblemen hebben. Een gegeven dat beleidslui en stadsplanners voor ogen moeten houden om de leefomgeving van jonge stadsbewoners te optimaliseren.

GEZONDHEID

Duitse wetenschappers hebben een sterke correlatie vastgesteld tussen de generositeit van een maatschappij en de gemiddelde levensverwachting van de leden van die maatschappij. Het overlijdensrisico daalde lineair met het percentage openbare en privémiddelen dat werd gedeeld met anderen.

GEZONDHEID

Een goede immuniteit is bijzonder belangrijk tijdens deze pandemie en dat veronderstelt onder meer een goede, evenwichtige voeding met aandacht voor oligo-elementen en vitamines.

GEZONDHEID

Bij het onderzoek naar inflammatie is er tot nu toe vooral aandacht geweest voor pro-inflammatoire mediatoren, die het proces op gang brengen en aanwakkeren. Intussen is men tot het besef gekomen dat inflammatie nog een ander luik omvat: het afremmen van het proces, zodat het uiteindelijk stopt en weefselherstel kan plaatsvinden. Traumeel® speelt hier een unieke rol.

FARMAFORUM

Een plant die ontstekingsremmende stoffen bevat, bevat ook nog andere verwante stoffen die belangrijke regulerende effecten uitoefenen in het lichaam, wat niet het geval is met de klassieke niet-steroïdale ontstekingsremmers.1 Veel planten met ontstekingsremmende eigenschappen blijken een therapeutische werking te hebben zonder daarbij de bijwerkingen van NSAID's te vertonen. Hun werkzaamheid is ruimschoots aangetoond.

GEZONDHEID

Vorsers van de UCLouvain hebben de pathogenese van myocardhypertrofie ontrafeld en aangetoond dat die hypertrofie kan worden voorkomen door toediening van een extract van Brahmi, een plant die in de ayurvedische geneeskunde wordt gebruikt.

GEZONDHEID

Na een klacht van een collega of een patiënt, begint de orde een tuchtzaak tegen u. Hoe gaat u in dat geval te werk? Met welke aandachtspunten dient u dan rekening te houden?

PRAKTIJK

Niet alleen nieuws in verband met het coronavirus plaatste de gezondheidssector de afgelopen maanden in de spotlights. Ook in de beleggingswereld trok de sector de aandacht, omdat er na enkele zwakke jaren weer uitstekende beursresultaten werden opgetekend.

PRAKTIJK

Het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie brengt een fascinerende Beethoven-tentoonstelling naar BOZAR. Hotel Beethoven belicht hoe Ludwig van Beethoven 250 jaar na zijn geboorte is uitgegroeid tot een icoon, en hoe hij vandaag muzikanten, kunstenaars en vele luisteraars blijft inspireren.

CULTUUR+

Alle ogen zijn dezer dagen gericht op de komende verkiezingen in de Verenigde Staten. Biomedica en research specialist Lien Beckers (32) woont en werkt in Princeton en getuigt over wat er speelt en leeft over de Grote Plas.

PORTRET