de Apotheker

Web weergave

Wat is de rol van de apothekers en welke impact hebben hun activiteiten in België? Een literatuuroverzicht werpt licht op een reeks bekende taken - denk aan het medicatieschema en voorlichting - en boort nieuwe opportuniteiten aan. Bent u daar klaar voor?

ACTUALITEIT

Met steeds nieuwe bijkomende taken evolueert de identiteit van de apotheker langzaam maar zeker. Een studie analyseerde de impact daarvan.

ACTUALITEIT

De gezondheidsbegroting voor 2021 bedraagt 30 miljard euro. Enkel op de uitgaven voor geneesmiddelen wordt bespaard. Voor het apothekersbudget wordt het voorstel van de Overeenkomstencommissie gehandhaafd.

ACTUALITEIT

Het platform PharmaStock zag het levenslicht bij het begin van de coronacrisis, met als missie om patiënten én apothekers te informeren over de beschikbaarheid van fel gegeerde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Intussen zijn bijna 1.000 apotheken aangesloten.

ACTUALITEIT

Nu de epidemie met het SARS-CoV-2 weer in alle heftigheid oplaait, mag geen mogelijkheid onbenut blijven om de transmissie van het virus tegen te gaan. Middelen staan hiervoor ter beschikking. De strijd wordt op verschillende niveaus gestreden.

MEDEDELING

"Apotheken of andere afleveraars van incontinentiemateriaal die akkoord gaan met de contractuele voorwaarden en aan de objectieve kwaliteitscriteria van de CM voldoen, kunnen instappen in het systeem van terugbetaling voor incontinentiemateriaal."

ACTUALITEIT

65-plussers, patiënten met chronische aandoeningen en patiënten met verminderde immuniteit hebben een hoger risico op invasieve pneumokokkeninfecties (vooral pneumonie met bacteriëmie).1 Tot die chronische aandoeningen wordt eveneens diabetes mellitus gerekend. Een advies van de Hoge Gezondheidsraad neemt diabetes dan ook op in de lijst aandoeningen die een indicatie vormen voor pneumokokkenvaccinatie.2

GEZONDHEID

Met de ijskoude wind en de regen steken seizoensgebonden aandoeningen weer de kop op: rinofaryngitis, otitis, sinusitis, bronchitis. Bij een superinfectie moeten antibiotica worden voorgeschreven. Tijdige inname van homeopathische middelen is een doeltreffend alternatief, dat de natuurlijke afweer versterkt zodat superinfecties kunnen worden vermeden.

GEZONDHEID

Comorbiditeit zoals obesitas, diabetes en hypertensie verhoogt het overlijdensrisico in geval van een SARS-CoV-2. Volgens een Amerikaanse studie is ook de ziekte van Parkinson een onafhankelijke risicofactor voor overlijden aan covid-19. Het risico zou 30% hoger zijn.

GEZONDHEID

Belgische gemeenten geven hun burgers kippen om de hoeveelheid afval te verlagen. Kippen recycleren immers organisch afval. De nieuwe eigenaars van de kippen moeten echter enkele dingen weten. Het kweken van kippen lijkt niet erg ingewikkeld, maar toch moet goed worden gelet op bepaalde signalen.

GEZONDHEID

Onregelmatige en lange menstruatiecycli tijdens de adolescentie en op volwassen leeftijd correleren met een hoger risico op overlijden voor de leeftijd van 70 jaar. Die correlatie is nog iets sterker bij vrouwen die roken.

GEZONDHEID

Toen in september de scholen hun deuren weer openden, steeg ook de bezettingsgraad van openbaar vervoer, met soms overvolle bussen tot gevolg. Dat leidde tot bezorgdheid bij buschauffeurs, reizigers en ouders. Hoe groot is het besmettingsrisico op het openbaar vervoer?

PRAKTIJK

U sluit als apotheker een contract af voor specifieke software of hebt bijvoorbeeld een onderhoudscontract voor een copier of printer lopen.

PRAKTIJK

Violist en dirigent van La Petite Bande, Sigiswald Kuijken, schreef met Blijf bij ons, Bach, een boek over zijn trouwste muzikale metgezel. De ondertitel, het verhaal van een innige relatie, geeft aan dat het een persoonlijk verhaal is geworden. In het geschetste muzikale en professionele parcours staat het werk van de grote Bach altijd wel ergens op de muziekstaander.

CULTUUR

"Als kind had ik geregeld aanvallen van sinusitis. Toen mijn oma zo'n crisis meemaakte, ging ze een reeks planten plukken, maakte daar een afkooksel van en liet mij de dampen inademen. Enkele dagen was de aanval bedwongen. Ik vond dat zo straf dat ik toen beslist heb dat ik later met medicinale planten wilde werken", start Hélène Mavar (53) haar verhaal.

PORTRET