Web weergave

Als alles meevalt, staat de coronabarometer vandaag op code oranje. We leven dus opnieuw in hoop. Kondigt de lente straks ook een langverwachte heropleving van de maatschappij aan? Als apotheker hebt u daar wellicht hard nood aan, na twee jaar en liefst vijf coronagolven, waarin u zowat alle kleuren van de regenboog hebt gezien

EDITO

Hoe ziet u uw apotheek in 2025? Tijdens een webinar als aanloop naar de Pharmanology-beurs begin mei gaf APB-topman Koen Straetmans enkele aanzetten.

VOORAAN

Vanaf 2023 komt er voor geneesmiddelen een forfait per pathologie in plaats van het huidige, op de case mix van het ziekenhuis gebaseerde forfait. Zeer dure medicijnen vallen daar wel buiten. Ziekenhuisapotheken worden naar het netwerkniveau getild en de kostenberekening ervan wordt herzien.

VOORAAN

Bij Sciensano staat apotheker Eric Deconinck aan het hoofd van de dienst 'Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten', een dienst die de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen test en garandeert. Daarnaast gaat de dienst ook over medische toestellen, cosmetica, elektronische sigaretten, drugs, namaakgeneesmiddelen en CBD-producten.

IN GESPREK

Als apotheker krijg je heel wat regelgeving te verwerken, ook op economisch vlak. Zo doorlopen de prijzen van geneesmiddelen en honoraria van diensten regelmatig een indexering. Die informatie moet uiteindelijk ook steeds transparant tot bij de patiënt komen. Voorzitter Koen Straetmans van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) schetst hoe je daar als apotheker het best mee omgaat.

UW OFFICINA

Als apotheker bestaat een van uw verplichtingen (en rechten) er in deel te nemen aan een wachtdienst. Hoe toegankelijk moet uw apotheek dan zijn? Hoe ver gaat uw verplichting om 'aanwezig' te zijn tijdens de wachtdienst? Moet u de patiënt verwittigen van de toeslagen die u vraagt? En wanneer kunt u van uw wachtdienstverplichting vrijgesteld worden?

UW OFFICINA

In België en Frankrijk is een enquête uitgevoerd bij patiënten met artrose, de frequentste gewrichtsziekte. De antwoorden werden verzameld van september 2019 tot januari 2021, dus in volle coronapandemie. Daarbij is gebleken dat de algemene toestand en het moreel van de patiënten tijdens de strikte lockdown verslechterd zijn en dat de symptomen toegenomen zijn. Gelukkig is dat maar van voorbijgaande aard geweest. Dat illustreert evenwel toch dat er een verband bestaat tussen een sedentair leven en artrose en geeft aan dat bewegen de beste behandeling is.Belangrijk is ook een voeding die veel ontstekingsremmende voedingsmiddelen bevat, eigenlijk dus een mediterrane voeding met vooral fruit en groenten, volkorenproducten en olijfolie en minder vet, gefrituurde voedingsmiddelen en suiker. De patiënten zullen dan ook gemakkelijker kunnen vermageren, wat ook zeer belangrijk is bij artrose..

DOSSIER

Volgens de Belgisch-Franse enquête 'Stop Arthrose II' is de behandeling van artrose de laatste tien jaar nagenoeg niet veranderd. De studie leert ook dat de lockdown heeft geresulteerd in een tijdelijke achteruitgang van de toestand van die patiënten, wat vooral toe te schrijven is aan onvoldoende beweging.

DOSSIER

De behandeling van artrose is weinig of niet verbeterd, zo blijkt uit de Stop Arthrose II-enquête. De auteurs schetsen enkele denksporen voor het stellen van de diagnose, de aanpak van de pijn en psychologische ondersteuning.

DOSSIER

Hoewel acute infectieuze diarree meestal spontaan binnen een paar dagen verdwijnt, kan het ernstige uitdroging en zelfs de dood tot gevolg hebben. Rehydratie is de belangrijkste behandeling. Verkorten probiotica de tijd tot het verdwijnen van de symptomen bij acute infectieuze diarree?

GEZONDHEID

Honden hebben niet eenzelfde metabolisme als de mens en kunnen over het algemeen veel beter tegen koude dan hun baasje, maar niet alle honden verdragen het even goed. Met enkele voorzorgsmaatregelen kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen.

GEZONDHEID

Louise O. Fresco schreef een prachtig boek over een vergeten plantkundige in een boeiend verhaal dat verrassend relevant blijkt voor wetenschap, gezondheid en samenleving van nu. Een interview.

BOOKS en MORE

Anne-Sophie Lechon is Française van origine en verdeelt haar tijd vandaag tussen Frankrijk, waar ze in de apotheek van de familie werkt, en België, waar ze traint als semiprofessioneel snowboarder.

PORTRAIT