de Apotheker

cover de Apotheker

Lees nr. 38 | 16 september 2019

Web weergave

Worden apothekers de nieuwe sterren op social media? En waarom niet, denken sommigen in Spanje, Frankrijk of Canada. Ze gebruiken social media om zichzelf aan te prijzen, uiteraard, maar ook om betrouwbare gezondheidsinfo te verspreiden en om fake news in de kiem te smoren.

ACTUALITEIT

De social media zijn voor een aantal apothekers een manier om hun publiek te benaderen, gezondheidsinformatie te verspreiden en foute berichtgeving recht te zetten. Sommigen onder hen slagen er in om duizenden internauten te bereiken.

ACTUALITEIT

De meeste patiënten zijn online en diensten voor geneesmiddelenbewaking moeten dan ook aandacht schenken aan hun berichten over ongewenste bijwerkingen op internet en de sociale netwerken. Die nieuwe bron van informatie, die moeilijk af te lijnen is, vergt complexe analyselogaritmen en een wettelijk kader.

ACTUALITEIT

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in Villa Adelaide in Ronse.

ACTUALITEIT

Nieuwe diensten, imago van het beroep... De APB denkt verder na over de 'apotheek 3.0' en de eerste acties in de officina's rond het thema 'Farmaceutische zorg, kwaliteit en advies' komen op gang. Bedoeling is het brede publiek diets te maken dat ze bij hun apotheker aan het juiste adres zijn voor professioneel en gepersonaliseerd advies.

ACTUALITEIT

In 2018 ging er voor 3,11 miljard euro aan voorgeschreven geneesmiddelen over de toonbank van de publieke apotheken. Het zijn niet meer statines en PPI's die het meest aan het Riziv kosten, maar TNF-alfa-remmers en de DOAC's.

ACTUALITEIT

De overgangsperiode voor de implementatie van de Richtlijn Vervalste Geneesmiddelen (FMD, Falsified Medicines Directive) is afgelopen op 1 september 2019. Alerts worden nu centraal geëvalueerd en het FAGG start met controleacties waarbij overtredingen of non-conformiteiten zullen worden opgevolgd.

ACTUALITEIT

Klebsiella pneumoniae doet de rillingen over de rug lopen. In 2015 heeft die bacterie het leven gekost aan meer dan 2.000 mensen in Europa. In 2007 was dat iets minder dan 350. De overdracht gebeurt vooral via contacten tussen mensen onderling. De preventie bestaat in handhygiëne en een beredeneerd gebruik van antibiotica.

GEZONDHEID

Vorsers hebben een nieuwe versie ontwikkeld van de 'sniff cam', een toestel dat vluchtige organische bestanddelen detecteert.

GEZONDHEID

Het is eens andersom: doorgaans zegt men dat er te weinig vrouwen in studies worden opgenomen, maar nu vraagt de Amerikaanse gezondheidsautoriteit meer mannen. Onderzoeksonderwerp: borstkanker.

GEZONDHEID

De Universiteit Antwerpen gaat op zoek naar nieuwe aangrijpingspunten bij de behandeling van ADHD. Onderzoeker Annelies Verlaet legt uit waarom en hoe.

GEZONDHEID

In ons land is 20% van de Belgen drager en wordt om de tien dagen een kind geboren met mucoviscidose. De behandeling omvat medicatie, kinesitherapie en voedingsmaatregelen.

GEZONDHEID VOEDING

Volgens een internationale studie vertonen mensen die chocolade eten, minder klinisch significante symptomen van depressie dan mensen die er geen eten.

GEZONDHEID VOEDING

Vanaf 1 december eerstkomende moet u ook als apotheker bij cashbetalingen uw rekening afronden. Met welke spelregels moet u daarbij precies rekening houden? En gelden dezelfde regels als uw klant de rekening elektronisch betaalt?

PRAKTIJK

U huurt de ruimte waarbinnen u uw apotheek uitbaat met een handelshuurovereenkomst. Maar wist u dat u dan soms een vermindering van de huurprijs kan vragen? Met welke spelregels moet u rekening houden?

PRAKTIJK

Zowel Opera Ballet Vlaanderen als de Munt openen hun operaseizoen met nieuwe producties. Opvallend daarbij is dat er andere artistieke hoofdrolspelers opduiken, en dat er zelfs twee wereldcreaties te horen zijn de komende weken.

CULTUUR+

Als Rinus Van de Velde een film maakt, dan mag je iets bijster origineel verwachten. Met 'The Villagers' werkt hij naarstig verder aan zijn fictieve autobiografie. Een gesprek over fantasie, realisme, begrijpen van kunst en Werner Herzog.

CULTUUR+

Op twee jaar tijd heeft het Musée Camille Claudel in Nogent-sur-Seine een vaste plaats verworven in het museumlandschap. Het museum bezit met een 50-tal stuks niet alleen de grootste verzameling originele werken van Claudel, het brengt ook een overzicht van de Franse beeldhouwkunst in de boeiende periode van de 19de en begin 20ste eeuw.

CULTUUR+