de Apotheker

Web weergave

Het gebrek aan therapietrouw vormt een onderschat probleem en wordt vaak uitsluitend aan de patiënt geweten, terwijl nochtans ook de arts en het zorgsysteem erbij betrokken zijn. Data uit geconnecteeerde devices maken een analyse mogelijk van het medicatiegebruik en kunnen de dialoog op gang brengen.

VOORAAN

De globale uitgaven voor geneesmiddelen gaan in 2020 verder in stijgende lijn. De toename (4,5%) ligt wel lager dan in de jaren 2017 tot 2019 (tussen 6 en 7%). In de ziekenhuizen zien we dezelfde tendens: +6,5% in 2020 tegenover +14 à 17% voor de drie voorgaande jaren. In de officina is de stijging beperkter (+2,6%). Alles samen bedragen de uitgaven in 2020 5,5 miljard euro.

VOORAAN

"Wanneer je in gesprek gaat met stakeholders, moet je stevig in je schoenen staan en voldoende kennis van zaken hebben om technische discussies te kunnen voeren." Dat zegt Marleen Vandecapelle, doctor in de farmaceutische wetenschappen en aan de slag bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de Belgische 'nucleaire regulator'.

IN GESPREK

We staan voor een industriële revolutie. En net zoals bij alle vorige industriële revoluties zullen heel wat huidige taken en jobs overbodig worden en plaats ruimen voor A.I., robots, sensoren of processen in de cloud. Er zullen nieuwe jobs ontstaan, ook in de gezondheidszorg. Sommige daarvan kunnen we nu al voorspellen, volgens de bekende Hongaarse 'gezondheidsfuturoloog' Bertalan Meskó.

UW APOTHEEK

De manier waarop het nieuwe IFIC-barema, in voege sinds 2018, vandaag worden toegepast, valt voor ziekenhuisapothekers vaak niet voordelig uit. Sylvie Demaret, hoofd van de ziekenhuisapotheek in de Cliniques Saint-Luc in Bouge, is er alvast geen voorstander van.

UW APOTHEEK

In 27 apotheken in Henegouwen is onlangs een campagne voor gratis opsporing van diabetes gestart. De mensen kunnen zo gemakkelijk hun risico laten ramen en in voorkomend geval worden verwezen naar een arts. Het is ook de bedoeling het grote publiek te informeren over diabetes.

DOSSIER

Lichaamsbeweging vermindert en regelt de glykemie. Het is dus een efficiënte strategie om diabetes te voorkomen, en dat geldt ook voor mensen die in vervuilde gebieden leven.

DOSSIER

Perfluorbestanddelen of PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) kunnen het risico op diabetes bij vrouwen van middelbare leeftijd verhogen. Een geringere blootstelling aan die alom aanwezige chemische stoffen zou een sterke invloed kunnen hebben op de volksgezondheid.

DOSSIER

Het zit in de tijdgeest: sommige patiënten willen liever een behandeling krijgen die via een kort lijntje uit de natuur afkomstig is. Onderzoekers van de Universiteit Antwerpen gaan na of olijfextract kan worden gebruikt voor de preventie van hart- en vaatziekten.

GEZONDHEID

Het verhaal van de familie Sackler en hun pijnstillerimperium heeft alles van een 19de-eeuws epos: dramatische diepgang en morele tweespalt in een spel van ontsporing, manipulatie en macht - en niemand die het wou zien.

BOOKS en MORE

"Apothekers zijn geboren uitvinders", zegt oud-apotheker Marc Degroote (75). Samen met zijn collega Bart Beckers was hij in 2015 een van de eersten die in ons land een eigen gin lanceerden. Minstens even indrukwekkend is het verhaal achter zijn collectie erfgoed uit de apotheek. "Ik was als jongeling reeds geïnteresseerd in antiek en heb altijd graag verzameld. Maar ik begin me stilaan af te vragen wat er in de toekomst met mijn verzameling moet gebeuren."

PORTRET