Alles over Vlaanderen

De Gentse apotheker Charles Van Hoorebeke (1790-1821) was al van jongs af geïnteresseerd in inheemse flora. Zijn uitgebreide herbarium laat 200 jaar na datum toe om de evolutie van de biodiversiteit te duiden.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben 70% meer kans om astma te ontwikkelen. Om hen kwaliteitsvolle zorg te bieden, is samenwerking tussen zorgverleners nodig. De apotheker kan daarbij een cruciale rol spelen.

De APB het het Vlaams Apothekersnetwerk hebben een proefproject uitgevoerd dat het nut en de haalbaarheid van een GGG 'zwangerschap(swens)' heeft aangetoond. Het is dan ook belangrijk vrouwen die een zwangerschap plannen, zwanger zijn of borstvoeding geven, te informeren.

Sinds 2008 zijn liefst een op de vijf apotheken in ons land naar een nieuwe locatie verhuisd. Het totale aantal apotheken daalde met 4%, en het aandeel van ketenapotheken is in opmars. Rode draad doorheen deze evoluties is het verschil tussen het noorden en het zuiden van het land.

Laat mij beginnen met u een gelukkig, vreugde- en liefdevol jaar toe te wensen. Met als kers op de taart uiteraard een goede gezondheid voor u en uw naasten.

De specifieke context in onze hoofdstad zette de Brusselse apothekers het voorbije jaar voor een boel uitdagingen. Tegelijk bood de covidcrisis ook opportuniteiten. Een gesprek met Ann Herzeel en Julian Jehaes, covoorzitters van de Apothekersvereniging van Brussel.

Wie er van uitging dat we ons naar het rijk der vrijheid gingen prikken, heeft niet goed opgelet. Het zijn de woorden van biostatisticus Geert Molenberghs. Hij wordt daarin bijgetreden door het gros van zijn collega- experten. De dagelijkse realiteit beaamt hun voorspellingen.

Na een wonde opgelopen in de tuin of een dierenbeet moet worden nagegaan of de patiënt is ingeënt tegen tetanus en hondsdolheid. Een kort overzicht van die twee onderschatte infecties, die vaak dodelijk aflopen.

Sinds 1 oktober 2017 kunnen personen met een chronische ziekte hun apotheker vragen om 'huisapotheker' te worden. Het Observatorium voor de chronische ziekten heeft deze maatregel geëvalueerd op basis van een enquête. Daaruit blijkt een gunstige impact van de maatregel, al is er ook ruimte voor verbetering.

De Vlaamse Regering wil tegen 2030 het aantal suïcides nog verder laten dalen. Tussen 2000 en 2018 daalde het aantal sterfgevallen door suïcide in Vlaanderen met 26%. Toch blijft het sterftecijfer door suïcide hoog, menen experten. Daartoe stelden ze een nieuw actieplan op tot en met 2030.

Afgelopen maandag, 15 november, waren er al 1.716.370 griepvaccins op voorschrift van de arts of apotheker afgeleverd in de Belgische apotheken. Dat is 10% meer dan op dezelfde datum vorig jaar, zo meldt de APB.

Binnen het project 'Bewegen op Verwijzing' is, naast de huisarts, ook een rol weggelegd voor de apotheker. Dat voorziet minister van Volksgezondheid Wouter Beke in zijn beleidsplan voor 2021. Het Vlaams ApothekersNetwerk zorgt voor de nodige ondersteuning.

Binnen het project 'Bewegen op Verwijzing' is, naast de huisarts, ook een rol weggelegd voor de apotheker. Dat voorziet minister van Volksgezondheid Wouter Beke in zijn beleidsplan voor 2021. Het Vlaams ApothekersNetwerk zorgt voor de nodige ondersteuning.

Het aantal apotheken per 10.000 inwoners in ons land neemt sinds 2017 af, wat zorgt voor een evenwichtiger landschap. Een op de vier apotheken kampt nog met een laag klantenpotentieel, vooral dan in Brussel en Wallonië.