Alles over Vlaanderen

Senioren in het verkeer

Senioren spelen een actievere rol in onze maatschappij dan ooit tevoren en een langdurige en veilige mobiliteit van ouderen is daarom een basisbehoefte, stelt Vias institute.

Rol apotheker in preventie uitbreiden

Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) is verheugd dat preventie een prominente plaats krijgt in het Vlaamse regeerakkoord. "Wij zijn vragende partij om de maatschappelijke opdracht van de apotheker inzake preventie en sensibilisatie verder uit te breiden", zo luidt het.

Vaccinerende apothekers bieden meerwaarde

"Ruim 600 apothekers namen deel aan de enquête 'Wie bent u, apotheker?' Dat leverde heel wat interessant materiaal op, onder meer over inzage in bloedwaarden, actief mee ziekten opsporen, een centraal medicatieschema, en... jawel, vaccineren." Aldus Hilde Deneyer, voorzitter van het Vlaams Apothekersnetwerk.

In het hart van de Belgische apotheek

Meer dan zeshonderd lezers namen deel aan onze enquête 'Wie bent u, apotheker?'. In dit resultatenluik komt het professioneel leven van de apotheker aan bod.

Beroepsverenigingen slaan handen in elkaar

Twee beroepsverenigingen voor apothekers, het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO), ondertekenden medio september een samenwerkingsverband. Zodoende willen ze "op een constructieve manier meewerken aan de uitbouw van de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg in Vlaanderen."

Warme nachten kunnen gezondheid schaden

De hittegolven tijdens de zomers van 2003, 2006 en 2010 hebben geleid tot een oversterfte van meer dan 6%. Dat betekent telkens meer dan 2.000 extra overlijdens. Vooral ouderen zijn kwetsbaar. Opmerkelijk is dat hoge omgevingstemperaturen ook significant meer vroeggeboortes met zich meebrengen. Vooral oplopende nachtelijke warmte kan tot gezondheidsschade leiden.

Wat kunnen we verwachten van pill testing op festivals?

Druggerelateerde ziekenhuisopnames vanop Tomorrowland verhitten opnieuw de gemoederen. In verschillende landen organiseren festivals preventieve analyses van illegale partydrugs zoals XTC, cocaïne en speed op vraag van potentiële gebruikers. Het wetenschappelijke bewijs dat deze aanpak mensenlevens redt, is echter (nog) niet geleverd, aldus de Gentse urgentieartsen Paul Calle en Cathelijne Lyphout.

Blijft de microvervuiling van drinkwater veilig in de toekomst?

Geneesmiddelen komen via allerlei kanalen in het oppervlaktewater terecht en sijpelen ook in minieme hoeveelheden door naar het drinkwater. En hoewel deze microvervuiling als veilig wordt aanzien, gaan er heel wat stemmen op om een nultolerantie in te voeren.

Opleidingssessies dementie: schrijf nu in

Samen met het IPSA organiseert het Vlaams ApothekersNetwerk interactieve opleidingssessies (zogenaamde APINTO's) voor apothekers over farmaceutische zorg bij dementie. Dat gebeurt binnen het FAZODEM-project, een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, dat momenteel breed wordt uitgerold.

Brussel rekent op apothekers voor preventie darmkanker

De meer dan 500 apothekers in Brussel worden ingeschakeld in de preventie van darmkanker. Ze krijgen namelijk een belangrijke rol bij de verdeling van testkits. "Niet iedereen heeft een huisarts, maar iedereen heeft wel een apotheker", verklaarde ontslagnemend Brussels minister Guy Vanhengel zaterdag op het symposium Medische Wereld aan het UZ in Jette.

Apotheker is rolmodel voor Gentse starters

Eline Tommelein biedt met haar bedrijf MediCourse geaccrediteerde bijscholingen aan voor zorgverleners. Multidisciplinariteit staat daarbij centraal. De Startersfabriek Gent verkoos haar onlangs als rolmodel.

Van plantrekkers naar planmatige werkers?

Er is een actie bezig om Vlaanderen te leren vaker een beleid te voeren dat op de lange termijn gericht is. België is nooit een land geweest waar de politiek op lange termijn werkte. België was en is een land van pragmatici en compromisbouwers; een land van arrangeurs en plantrekkers, als je de kritische benaming ervoor verkiest.

Apothekers gaan mee screenen naar diabetes

De Vlaamse apothekers spelen een centrale rol in het zopas gelanceerde Halt2Diabetes-project, waarin verschillende zorgverleners uit de eerste lijn samenwerken om patiënten met een verhoogd risico op diabetes op te sporen en te begeleiden naar een gezondere levensstijl.

'Academie voor de eerste lijn' bundelt onderzoek

Vier universiteiten en zes hogescholen bundelen krachten, middelen en onderzoekscapaciteit om kennis over een sterke eerste lijn op te bouwen. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, trekt daar - voor vijf jaar - 2,5 miljoen euro voor uit.

Uit het magazine

Prijs 'Huisapotheker 2019': neem nu deel!

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in de luxueuze Villa Adelaide in Ronse.

Nieuw model medicatievoorschrift

Vanaf 1 november verandert het model van het geneesmiddelenvoorschrift. Het voorschrift moet vanaf dan een gereserveerd vakje bevatten waarin de arts de datum kan vermelden waarop het voorschrift vervalt.