Alles over Vlaanderen

"Momenteel zijn amper iets meer dan de helft van de thuiswonende leden 65-plussers van het Socialistisch ziekenfonds gevaccineerd tegen griep. De WGO stelt 75% als doelstelling. Het komt erop aan de vaccinatiegraad te verhogen door mensen te sensibiliseren en door de procedure te vereenvoudigen."

Vlaanderen leerde dit najaar Philip Otten (34) kennen als finalist van het programma Bake-Off (op Vier). Weinigen weten echter dat hij in de eerste plaats een gepassioneerd apotheker is. Hoog tijd dus voor een nadere kennismaking. En, noblesse oblige, speciaal voor kerst deelt de apotheker-bakker met uw vakblad een recept voor op uw feesttafel.

Op zoek naar een stek voor een ontspannend weekend in de eigen achtertuin: waarom eens niet Ronse overwegen? Deze middelgrote stad, ooit bestempeld als de 'Parel van de Vlaamse Ardennen', biedt niet alleen volop wandel- en fietsmogelijkheden in de omgeving, haar patrimonium is tevens onlosmakelijk verbonden met een stuk sociale geschiedenis van deze regio.

"De bevolking heeft een groot vertrouwen in zijn huisapotheker. Persoonlijk intermenselijk advies en de vertrouwensband blijven daarbij centraal staan. Dat geldt ook online, waar de meeste apotheken aanwezig zijn met een website, Instagram account en facebookpagina."

"Ik richt mij tot uw lezers met een boodschap van dankbaarheid," zegt prof. Jeroen Raes (VIB en KU Leuven). "Het Vlaams Darmflora Project staat of valt met de medewerking van de eerste lijn, in het bijzonder de apothekers. We zullen hun hulp andermaal goed kunnen gebruiken bij de derde fase van het project. Met onze verschillende publicaties hebben we intussen bewezen dat we dit werk serieus nemen en belangrijke stappen zetten in de translatie van fundamenteel onderzoek naar klinische toepassingen."

Zelfstandige apothekers stellen heel wat mensen te werk. Van de 60.000 personeelsleden die in de zorgsector actief zijn, werken er bijna een kwart bij een apotheker vrije beroepsbeoefenaar. Vooral is dat het geval in het Brussels hoofdstedelijk gewest, minder in Vlaanderen.

Senioren spelen een actievere rol in onze maatschappij dan ooit tevoren en een langdurige en veilige mobiliteit van ouderen is daarom een basisbehoefte, stelt Vias institute.

Het Vlaams Apothekersnetwerk (VAN) is verheugd dat preventie een prominente plaats krijgt in het Vlaamse regeerakkoord. "Wij zijn vragende partij om de maatschappelijke opdracht van de apotheker inzake preventie en sensibilisatie verder uit te breiden", zo luidt het.

"Ruim 600 apothekers namen deel aan de enquête 'Wie bent u, apotheker?' Dat leverde heel wat interessant materiaal op, onder meer over inzage in bloedwaarden, actief mee ziekten opsporen, een centraal medicatieschema, en... jawel, vaccineren." Aldus Hilde Deneyer, voorzitter van het Vlaams Apothekersnetwerk.

Meer dan zeshonderd lezers namen deel aan onze enquête 'Wie bent u, apotheker?'. In dit resultatenluik komt het professioneel leven van de apotheker aan bod.

Twee beroepsverenigingen voor apothekers, het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) en de Vereniging der Coöperatieve Apotheken van België (OPHACO), ondertekenden medio september een samenwerkingsverband. Zodoende willen ze "op een constructieve manier meewerken aan de uitbouw van de rol van de apotheker in de eerstelijnszorg in Vlaanderen."

De hittegolven tijdens de zomers van 2003, 2006 en 2010 hebben geleid tot een oversterfte van meer dan 6%. Dat betekent telkens meer dan 2.000 extra overlijdens. Vooral ouderen zijn kwetsbaar. Opmerkelijk is dat hoge omgevingstemperaturen ook significant meer vroeggeboortes met zich meebrengen. Vooral oplopende nachtelijke warmte kan tot gezondheidsschade leiden.

Druggerelateerde ziekenhuisopnames vanop Tomorrowland verhitten opnieuw de gemoederen. In verschillende landen organiseren festivals preventieve analyses van illegale partydrugs zoals XTC, cocaïne en speed op vraag van potentiële gebruikers. Het wetenschappelijke bewijs dat deze aanpak mensenlevens redt, is echter (nog) niet geleverd, aldus de Gentse urgentieartsen Paul Calle en Cathelijne Lyphout.

Geneesmiddelen komen via allerlei kanalen in het oppervlaktewater terecht en sijpelen ook in minieme hoeveelheden door naar het drinkwater. En hoewel deze microvervuiling als veilig wordt aanzien, gaan er heel wat stemmen op om een nultolerantie in te voeren.

Samen met het IPSA organiseert het Vlaams ApothekersNetwerk interactieve opleidingssessies (zogenaamde APINTO's) voor apothekers over farmaceutische zorg bij dementie. Dat gebeurt binnen het FAZODEM-project, een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, dat momenteel breed wordt uitgerold.

Het kabinet De Block deelt mee dat door een interne communicatiefout er foutieve informatie de wereld werd ingestuurd. Eerder werd ten onrechte gemeld dat de patiënt bij het gebruik van een oud voorschrift eerst de volle prijs zou moeten betalen om vervolgens bij de mutualiteit een terugbetaling te bekomen. Deze informatie klopt niet.

Er werd snel een eerste wetenschappelijke studie gepubliceerd die de klinische symptomen van 41 patiënten die geïnfecteerd werden met het nieuwe coronavirus, en de daarmee samenhangende complicaties beschrijft. Het aantal gevallen is weliswaar beperkt, maar dat eerste overzicht van de pathofysiologie van een 2019-nCoV-pneumonie geeft toch al een beter inzicht in de ziekte.