"De tijd van vastroesten in een apotheek is voorbij"

De tweede 'Dag van de Zorg', een initiatief dat in Vlaanderen alle zorgcentra in de kijker wil zetten, heeft opnieuw vele duizenden bezoekers gelokt, met een grote uitschieter voor Janssen Pharmaceutica met 7.000 belangstellenden. Ziekenhuizen, RVT's, scholen, dagcentra... ze konden rekenen op massale belangstelling. Op zo'n dag komt men soms heel verrassende initiatieven tegen. Zoals drie dynamische apothekers die een partnerschap hebben gesloten met een familiebedrijf dat hoog kwalitatieve medische en zorgkundige materialen levert.

Staat de apothekerswereld op instorten?

18 miljard besparingen... dat is precies wat we in 2012 al hebben zien passeren. De volgende drie jaar mogen we daar nog eens 12 miljard bij doen. De apotheek heeft afgezien en zal nog afzien. Maar voor 2013 zou alles wat minder pijnlijk moeten zijn... in afwachting van wat nog moet komen.

Strategisch ondernemen in de apotheek

In de vorige aflevering zagen we al hoe belangrijk het is om het potentieel van de apotheek goed te analyseren en een profiel van de klant op te stellen. Nu is het moment aangebroken om de grote (of minder grote) werken aan te vatten. Toog, uitstalraam, displays, rekken... Er is denkwerk nodig om niet alleen een aangenaam zicht te creëren, maar ook om het beeld van de apotheek in waarde te laten stijgen en aan de verwachtingen van de patiënt te voldoen. En soms zijn kleine trucs bijzonder doeltreffend...

De apotheek herbedacht

De zin - of de noodzaak - om een apotheek te gaan ombouwen en te renoveren is iets waar elke apotheker-eigenaar mee wordt geconfronteerd. De aanpassingen en veranderingen kunnen niet zomaar in een slag vastgelegd worden en worden niet opgelost met de meest moderne toog. Vooraleer de grote werken aangevat worden, is vooral het denkwerk van belang. Gezien de groeiende concurrentie is het vaak nuttig om eerst een pre-marketinganalyse uit te voeren om zo op zijn minst onnuttige ingrepen te vermijden.

Voorbeeld van een analyse per zone

In dit voorbeeld zien we dat slechts 5 procent van de populatie in zone 1 jonger is dan 7 jaar. Als we dat gaan vergelijken met het Belgische cijfer (7,80 %), dan komen we aan een ratio tussen beide getallen van 63 procent. Anders gezegd: in onze zone 1 bevinden zich veel minder kinderen dan in het nationale gemiddelde. Deze tabel laat ons toe te besluiten dat we te maken zullen hebben met een bevolking die ouder is dan 40 jaar, maar vooral ouder dan 60 jaar. Het aanbod van producten, de dienst die we aanbieden en de manier waarop we onze apotheek inrichten (denken we maar aan toegankelijkheid) moet aangepast worden in functie van het profiel van onze klant.

LEO Pharma: bedrijf zonder externe aandeelhouders

De farmabusiness is een keiharde business. Beursnoteringen en aandeelhouders zijn elke dag opnieuw hét gespreksonderwerp. Al hebben de meeste farmabedrijven wel ergens een stichting (foundation) die hun naam draagt, er is slechts één farmabedrijf dat op zich, voor 100 procent, tot een stichting behoort: de stichting LEO. Dat heeft zo zijn voordelen, maar zijn er ook nadelen...?

"Zitbalie creëert automatisch privacy"

Je bent jong, afgestudeerd en je wil wat. Een eigen apotheek bijvoorbeeld. Dat is precies wat apotheker Nele Vleugels deed. Met een heel precies plan in haar hoofd van hoe de ideale apotheek er voor haar moest uitzien, begon ze haar project. Anderhalf jaar na de start van de bouwwerken, begin 2012, was de nieuwe apotheek klaar. De patiënten moesten zich misschien wel even aanpassen aan de nieuwe stijl, maar ze zijn er nu helemaal voor gewonnen.

En de impact van de besparingsmaatregelen in 2012 is...

We hoeven er geen tekeningetje bij te maken: we zullen in 2012 de riem moeten aanspannen. Een hele rist budgettaire maatregelen zullen de officina rechtstreeks treffen. Yannick Biot, hoogleraar aan de Ecole de Pharmacie van de UCL, heeft de impact van deze verschillende maatregelen op de Belgische officina bestudeerd.

Fiscaal voordeel

De nieuwe bedragen voor de maximum aftrekbare bedragen voor 2012 zijn als volgt:

Een voorbeeld...

We nemen een apotheker die via zijn vennootschap jaarlijks 60.000 euro verdient. Hij heeft een bedrijfswagen en heeft onroerend goed dat hij verhuurt. Wat zullen de maatregelen hem kosten?

De ultieme raadgevingen

Hou de stocks heel goed in het oog en probeer er niet te veel in te investeren. Zo vermijd je verlies omdat de houdbaarheidsdatum overschreden is. Op middellange termijn moet het objectief van de kleinere officina's met een zwak zakencijfer zijn om vooral aan een goede kostenbeheersing te doen. Daardoor wordt betalingsuitstel aan groothandelaars vermeden en kan misschien een stabilisering of zelfs een lichte verbetering van de verkoopscondities afgedwongen worden.

Een sector met toekomst

Vergrijzing en technologische vernieuwing doen de uitgaven voor gezondheidszorg blijvend stijgen. De schaarste op de arbeidsmarkt heeft vooral een impact op lonen en wedden van artsen en verpleegkundigen. Hospitalen zijn dan ook de grootste post, want medicijnen maken slechts een kwart van het kostenplaatje uit. Medische technologie (bijvoorbeeld orthopedie) is eveneens erg duur.

Slechte reputatie 'healthcare' louter perceptie

"Innovatie is het sleutelwoord dat onze economie beschermt tegen concurrentie uit de groeilanden. De medische sector is spitstechnologie en dus belangrijk om in te beleggen. In tegenstelling tot de jaren 1990 is farma en biotech momenteel trouwens spotgoedkoop." zegt Rudi Van den Eynde, senior Asset manager-Equity bij Dexia Asset Management.

Autoleasing is een totaalpakket

In de operationale leasing van een wagen zijn alle diensten inbegrepen. De apotheker huurt als het ware het voertuig met de bijhorende service. Belangrijk is dat de beoefenaar van een medisch vrij beroep daarbij enkel btw betaalt op de huur, niet op de aankoopprijs. Op een som van 40.000 euro betekent dat al snel 3.360 euro voordeel. Duurzame ontwikkeling is met de 'Dexia Green Fleet approach' en opleidingen eco-driving bovendien geen ijdel begrip.

Aanvullend pensioen geen overbodige luxe

"Het wettelijk pensioen waarop een zelfstandige zorgverstrekker, al dan niet met een vennootschap, recht heeft, is niet meer dan een basis. Daarom is de opbouw van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) onontbeerlijk. Daarenboven kunnen artsen, tandartsen en apothekers via het RIZIV-sociaal statuut op een fiscaalvriendelijke manier nog aan extra pensioenopbouw doen."

Vennootschap loont de moeite

Als apotheker kan u er - net als andere vrije beroepers -voor kiezen uw professionele activiteit uit te oefenen in een eenmanszaak dan wel in een vennootschap. Die laatste juridische vorm heeft zo zijn voordelen. Dat zegt Johan Baetens van de afdeling Wealth Analysis & Planning van Dexia.

Van molecule tot tablet: de magie

Meer dan 100 jaar geleden begon het Antwerpse bedrijfje 'Collette' met mixers en kneders voor bakkers. De oudere bakker anno 2011 heeft het trouwens nog altijd over een 'Collette' als hij het heeft over een deegmengkom. Meer dan 10 jaar geleden is het Wommelgemse bedrijf - dat bijna 30 jaar geleden ook innoverende mengkommen voor de farmaceutische industrie begon te maken - overgenomen door de Duitse GEA Group, een bedrijf met wereldwijd meer dan 23.000 werknemers. In Wommelgem zit echter een bijzonder dynamische en innovatieve divisie van 60 mannen en vrouwen.

Uit het magazine

Prijs 'Huisapotheker 2019': neem nu deel!

Brengt uw apotheekteam het concept 'huisapotheker' op een originele, betrokken en creatieve manier in de praktijk, met de focus op het aspect 'samenwerking en innovatie'? Dan komt u misschien in aanmerking voor de prijs 'Huisapotheker 2019', georganiseerd door uw magazine 'de Apotheker' in samenwerking met het Vlaams Apothekersnetwerk. Het winnende team kan op midweek in de luxueuze Villa Adelaide in Ronse.

CHC Awards

U kan mee bepalen wie de winnaars worden van de nieuwe Consumer HealthCare Communication Awards!