Het is niet altijd evident om een evenwicht te vinden tussen het professionele leven en de privé, zeker niet als je ook gezinshoofd bent. Maar een apothekeres en een architect uit Bergen hebben een oplossing gevonden: integreer de officina gewoon in de gezinswoning.

Als we juist zicht willen krijgen op het off-labelgebruik van geneesmiddelen - en alle vormen ervan - dan moeten we een stappenplan volgen dat leidt tot een registratie en opvolging van alles wat off-label wordt voorgeschreven. Dat is alvast het advies van de werkgroep binnen het KCE dat de problematiek onder de loep heeft genomen.

Tarifering per eenheid, of kortweg TpE... Twee maanden na de verplichte invoering ervan dreigen zelfs de weinige apothekers die al in het systeem waren gestapt, af te haken. Zelfs na de kinderziekten blijkt duidelijk dat het systeem voor de apotheker drie keer verlies-verlies-verlies betekent: financieel steekt hij er twee keer aan toe - een keer op de producten, een keer naar meer personeel en software - en administratief is de overlast onaanvaardbaar. Er is dringend nood aan reflectie en bijsturing.

De tweede 'Dag van de Zorg', een initiatief dat in Vlaanderen alle zorgcentra in de kijker wil zetten, heeft opnieuw vele duizenden bezoekers gelokt, met een grote uitschieter voor Janssen Pharmaceutica met 7.000 belangstellenden. Ziekenhuizen, RVT's, scholen, dagcentra... ze konden rekenen op massale belangstelling. Op zo'n dag komt men soms heel verrassende initiatieven tegen. Zoals drie dynamische apothekers die een partnerschap hebben gesloten met een familiebedrijf dat hoog kwalitatieve medische en zorgkundige materialen levert.

18 miljard besparingen... dat is precies wat we in 2012 al hebben zien passeren. De volgende drie jaar mogen we daar nog eens 12 miljard bij doen. De apotheek heeft afgezien en zal nog afzien. Maar voor 2013 zou alles wat minder pijnlijk moeten zijn... in afwachting van wat nog moet komen.

In de vorige aflevering zagen we al hoe belangrijk het is om het potentieel van de apotheek goed te analyseren en een profiel van de klant op te stellen. Nu is het moment aangebroken om de grote (of minder grote) werken aan te vatten. Toog, uitstalraam, displays, rekken... Er is denkwerk nodig om niet alleen een aangenaam zicht te creëren, maar ook om het beeld van de apotheek in waarde te laten stijgen en aan de verwachtingen van de patiënt te voldoen. En soms zijn kleine trucs bijzonder doeltreffend...

De zin - of de noodzaak - om een apotheek te gaan ombouwen en te renoveren is iets waar elke apotheker-eigenaar mee wordt geconfronteerd. De aanpassingen en veranderingen kunnen niet zomaar in een slag vastgelegd worden en worden niet opgelost met de meest moderne toog. Vooraleer de grote werken aangevat worden, is vooral het denkwerk van belang. Gezien de groeiende concurrentie is het vaak nuttig om eerst een pre-marketinganalyse uit te voeren om zo op zijn minst onnuttige ingrepen te vermijden.

In dit voorbeeld zien we dat slechts 5 procent van de populatie in zone 1 jonger is dan 7 jaar. Als we dat gaan vergelijken met het Belgische cijfer (7,80 %), dan komen we aan een ratio tussen beide getallen van 63 procent. Anders gezegd: in onze zone 1 bevinden zich veel minder kinderen dan in het nationale gemiddelde. Deze tabel laat ons toe te besluiten dat we te maken zullen hebben met een bevolking die ouder is dan 40 jaar, maar vooral ouder dan 60 jaar. Het aanbod van producten, de dienst die we aanbieden en de manier waarop we onze apotheek inrichten (denken we maar aan toegankelijkheid) moet aangepast worden in functie van het profiel van onze klant.

De farmabusiness is een keiharde business. Beursnoteringen en aandeelhouders zijn elke dag opnieuw hét gespreksonderwerp. Al hebben de meeste farmabedrijven wel ergens een stichting (foundation) die hun naam draagt, er is slechts één farmabedrijf dat op zich, voor 100 procent, tot een stichting behoort: de stichting LEO. Dat heeft zo zijn voordelen, maar zijn er ook nadelen...?

Je bent jong, afgestudeerd en je wil wat. Een eigen apotheek bijvoorbeeld. Dat is precies wat apotheker Nele Vleugels deed. Met een heel precies plan in haar hoofd van hoe de ideale apotheek er voor haar moest uitzien, begon ze haar project. Anderhalf jaar na de start van de bouwwerken, begin 2012, was de nieuwe apotheek klaar. De patiënten moesten zich misschien wel even aanpassen aan de nieuwe stijl, maar ze zijn er nu helemaal voor gewonnen.

We hoeven er geen tekeningetje bij te maken: we zullen in 2012 de riem moeten aanspannen. Een hele rist budgettaire maatregelen zullen de officina rechtstreeks treffen. Yannick Biot, hoogleraar aan de Ecole de Pharmacie van de UCL, heeft de impact van deze verschillende maatregelen op de Belgische officina bestudeerd.

De nieuwe bedragen voor de maximum aftrekbare bedragen voor 2012 zijn als volgt:

We nemen een apotheker die via zijn vennootschap jaarlijks 60.000 euro verdient. Hij heeft een bedrijfswagen en heeft onroerend goed dat hij verhuurt. Wat zullen de maatregelen hem kosten?

Hou de stocks heel goed in het oog en probeer er niet te veel in te investeren. Zo vermijd je verlies omdat de houdbaarheidsdatum overschreden is. Op middellange termijn moet het objectief van de kleinere officina's met een zwak zakencijfer zijn om vooral aan een goede kostenbeheersing te doen. Daardoor wordt betalingsuitstel aan groothandelaars vermeden en kan misschien een stabilisering of zelfs een lichte verbetering van de verkoopscondities afgedwongen worden.

Vergrijzing en technologische vernieuwing doen de uitgaven voor gezondheidszorg blijvend stijgen. De schaarste op de arbeidsmarkt heeft vooral een impact op lonen en wedden van artsen en verpleegkundigen. Hospitalen zijn dan ook de grootste post, want medicijnen maken slechts een kwart van het kostenplaatje uit. Medische technologie (bijvoorbeeld orthopedie) is eveneens erg duur.

"Innovatie is het sleutelwoord dat onze economie beschermt tegen concurrentie uit de groeilanden. De medische sector is spitstechnologie en dus belangrijk om in te beleggen. In tegenstelling tot de jaren 1990 is farma en biotech momenteel trouwens spotgoedkoop." zegt Rudi Van den Eynde, senior Asset manager-Equity bij Dexia Asset Management.

In de operationale leasing van een wagen zijn alle diensten inbegrepen. De apotheker huurt als het ware het voertuig met de bijhorende service. Belangrijk is dat de beoefenaar van een medisch vrij beroep daarbij enkel btw betaalt op de huur, niet op de aankoopprijs. Op een som van 40.000 euro betekent dat al snel 3.360 euro voordeel. Duurzame ontwikkeling is met de 'Dexia Green Fleet approach' en opleidingen eco-driving bovendien geen ijdel begrip.

Enquête

Producten op basis van cannabidiol (CBD) zijn nu vrij verkrijgbaar op de markt. De interesse bij de patiënt groeit, maar er zijn tal van vragen en misverstanden bij zowel de gebruiker als de zorgverstrekkers. In deze enquête hebben we de meest gestelde vragen verzameld, om u nadien zo goed mogelijk te informeren rond deze producten. Pro's alsook contra's worden gehoord en we werken aan een optimale, informatieve raadgeving.

Uw mening telt!