de Apotheker

Web weergave

Finland voerde de voorbije jaren een aantal nationale preventiecampagnes waar ook de apothekers actief bij betrokken werden. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen: op termijn daalde het aantal bezoeken aan de spoed voor astmagerelateerde klachten bijvoorbeeld met liefst 46%.

ACTUALITEIT

We lanceerden vorige week de enquête 'Wie bent u, apotheker?' om onze lezers beter te leren kennen, zowel professioneel als privé. Volgens de Brusselse apotheker Philippe Parent (foto) is dat meteen een uitgelezen kans om de luisterende rol van het beroep in de verf te zetten.

ACTUALITEIT

Medication review van oudere gepolymedicaliseerde patiënten werpt zijn vruchten af. Dat bewijzen twee Belgische studies: Simenon in de officina en Come-On in woonzorgcentra.

ACTUALITEIT

'Vertrouwensfunctie met patiënt moet verder groeien'

ACTUALITEIT

Op 26 mei trekken we met zijn allen naar de stembus om Vlaamse, federale en Europese parlementsleden aan te duiden. In de aanloop daarheen stellen we in onze twee edities van de maand mei aan een aantal apothekers op de kieslijsten drie vragen.

ACTUALITEIT

Op 17 en 18 mei organiseren de European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) en de Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen (KAVA) samen de ESCP International Workshop in Antwerpen - dit jaar in het teken van anticoagulantia. Voorzitter professor Stephane Steurbaut, docent aan de VUB en apotheker in het UZ Brussel, vertelt wat er op het programma staat.

ACTUALITEIT

De Belgische biofarmaceutische bedrijven stelden in 2018 5.295 onderzoekers tewerk. De sector investeerde in ons land 3,6 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling.

ACTUALITEIT

Bij de medicamenteuze behandeling van kanker is het zaak om de tumor te bestrijden met een minimum aan systemische bijwerkingen. Het ziet ernaar uit dat een niet-pathogene stam van Clostridium kan helpen.

GEZONDHEID CLINICAL UPDATE

Door allerlei omgevingsfactoren wordt, vooral bij kinderen, de diagnose van astma steeds vaker gesteld. Toch blijft een accurate diagnose van de aandoening de hoeksteen van elke behandeling. Naast een goede inhalatietherapie (onder de vorm van dosisaërosolen of poederinhalatoren), zijn voor ernstige gevallen biologicals bij specifieke fenotypes van astma bijzonder efficiënt.

GEZONDHEID CLINICAL UPDATE

Bepaalde tradities kunnen invloed hebben op de medische behandeling. Een voorbeeld daarvan is het feit dat moslims die de ramadan volgen, overdag nuchter moeten blijven. Wat is het belangrijkste dat u daarover moet weten?

GEZONDHEID VOEDING

Stress is momenteel een van de grootste gezondheidsproblemen en kan allerhande aandoeningen veroorzaken, gaande van vermoeidheid tot hart- en vaataandoeningen. Doeltreffende en economische oplossingen zijn naar jezelf luisteren en contact met de natuur.

DOSSIER STRESS EN VERMOEIDHEID

Vandaag heeft elke zelfstandige of elk vrij beroep een website, maar wat mag je daar als dokter of als apotheker wel en niet op zetten? We vroegen advocaat Tom De Gendt om advies.

PRAKTIJK

Als u een discussie hebt met een aannemer, huurder of leverancier van materiaal of software stuurt u die wel eens een aangetekende brief. Maar wist u dat u sinds kort ook kan werken via een aangetekende e-mail?

PRAKTIJK

Van Gogh is weer hot. De expositie Hockney-Van Gogh in Amsterdam en het retrospectief overzicht van de Nederlandse kunstenaar in Londen zijn de absolute topexposities van dit moment in Europa.

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

Nick Hunt heeft je bij de lurven van bij de eerste zinnen van zijn boek over de wind. Hij was zes toen hij met zijn moeder op een eiland voor de kust van Wales door een storm overvallen werd.

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE

De titel Warlight geeft uitstekend de sfeer weer waarin Michael Ondaatje zijn verhaal onderdompelt. Waar in het naoorlogse, nog verduisterde Londen, met bomkraters en verlaten gebouwen, slechts op de bruggen over de Theems nog een afgeschermd lampje brandt voor de scheepvaart.

CULTUUR + COÖRDINATIE: HENK.VAN.NIEUWENHOVE@ROULARTA.BE