de Apotheker

Web weergave

"Dit is echt de grootste logistieke operatie sinds WOII", stelt Dany Dewitte, coördinator van de eerstelijnszone (ELZ) Dender Zuid. Hij heeft het dan over de organisatie van de vaccinatiecentra doorheen Vlaanderen. Wij gingen een kijkje nemen in Ninove.

VOORAAN

"De vaccinatiestrategie is geslaagd als we ook de meest kwetsbaren - chronisch zieken, daklozen, mensen zonder papieren...- bereiken. Communicatie naar deze groepen is daarbij cruciaal en moet zo wetenschappelijk mogelijk gebeuren. En de gehanteerde strategie wil mensen verbinden, niet verdelen."

VOORAAN

Kunnen apothekers een rol spelen bij de begeleiding van COPD-patiënten, met een betere outcome? Uit een (kleinschalig) Australische proefonderzoek blijkt alvast dat de patiënten hierdoor betere inhalatietechnieken gebruiken, ze meer kennis over hun aandoening opdoen en dat vooral het aantal exacerbaties daalt.

VOORAAN

De apotheker als lid van een zorgteam, dat was van meet af aan de visie van apotheker Bart Kerre. Hij studeerde aan de KU Leuven, deed zijn stage in een apotheek in Heverlee, in 1992, en kreeg de kans om die over te nemen. "Dat was een groot geluk", aldus Bart Kerre.

IN GESPREK

Een veilige digitale werkomgeving is essentieel voor professionele zorgverleners. Want als cybercriminelen erin slagen jouw gegevens en die van patiënten te bemachtigen, kunnen de gevolgen groot zijn. Zo maken phishing en ransomware dezer dagen veel digitale slachtoffers. Maar wat zijn dat voor beestjes en hoe kun je je apotheek ertegen beschermen?

UW APOTHEEK

Obesitas is een echt probleem voor de volksgezondheid en richt almaar meer ravage aan. Het percentage zwaarlijvige mensen neemt al 30 jaar gestaag toe en de WGO spreekt van een wereldwijde epidemie. Het gemiddelde gewicht stijgt in alle leeftijdsgroepen en in alle sociaaleconomische groepen. De levenswijze en de voeding zouden de belangrijkste oorzaken zijn. Maar hoe zit de vork nu eigenlijk in de steel? Welke factoren werken obesitas in de hand? Hoe kan obesitas worden verholpen?

DOSSIER OBESITAS

De body mass index, de middelomtrek en een bloedonderzoek geven een indicatie van de gezondheidsrisico's die als gevolg van overgewicht of obesitas kunnen optreden. Het probleem treft zo goed als de hele wereld.

DOSSIER OBESITAS

Er wordt onderzoek verricht naar de biologische mechanismen die leiden tot obesitas. Obesitas kan beschouwd worden als een chronische ziekte, die na verloop van tijd irreversibel is. Preventie is dus bijzonder belangrijk.

DOSSIER OBESITAS

Er zijn tal van oorzaken van overgewicht. Er wordt vooral een beschuldigende vinger uitgestoken naar de levenswijze, maar misschien spelen nog andere factoren mee: bepaalde ziektes zoals hypothyreoïdie, het cushingsyndroom,... en eetstoornissen zoals boulimie. Maar dat zijn zeker niet de belangrijkste oorzaken.

DOSSIER OBESITAS

Als niets blijkt te werken en men wenst meerdere tientallen kilo's te verliezen, kan bariatrische chirurgie worden uitgevoerd, de ultieme behandeling van obesitas.

DOSSIER OBESITAS

Ongeveer 1% van de Belgische bevolking heeft bariatrische chirurgie ondergaan. Veel patiënten ontwikkelen na de operatie tekorten en die hebben soms ernstige gevolgen. Hoe kunnen we die voorkomen en corrigeren?

DOSSIER OBESITAS

Enuresis nocturna (bedplassen) komt vaak voor tijdens de kindertijd en treft tot 20% van de vijfjarigen. Hoewel bedplassen meestal spontaan verdwijnt, kan het de levenskwaliteit en het zelfvertrouwen van kinderen aantasten. Daarom is een doeltreffende behandeling welkom.

COCHRANE

Klei in cosmetica en gezondheidsproducten wint aan populariteit. Het wordt zowel uit- als inwendig gebruikt en zou goed zijn voor onder andere de huid en de vertering. Intensief gebruik van voedingssupplementen op basis van klei kan evenwel een gezondheidsrisico inhouden. Sciensano onderzocht dat.

GEZONDHEID

De lockdown heeft de adolescenten van hun vrijheid beroofd. Hoe langer de lockdown duurt, des te groter is het risico op psychologische problemen. Met een psychologische aanpak kan dat fenomeen meestal worden opgevangen. Homeopathie kan daarbij helpen.

GEZONDHEID

"Draag uw steentje bij aan de verspreiding van juiste informatie. We kunnen deze taak niet alleen overlaten aan experts.(...) Als we ons allemaal samen inspannen belandt vaccintwijfel binnenkort bij de pokken en polio. In de geschiedenisboeken."

BOOKS en MORE

"Toen ik een tijd geleden een verslag las over de iconografie van onze patroonheiligen Cosmas en Damianus in Polen, realiseerde ik me dat zo'n basiswerk nog niet bestond voor de Lage Landen. Daar willen we met onze vereniging werk van maken", dixit Romain Van Hautekerke (73), voorzitter van de Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in de Benelux.

PORTRET