Alles over Frankrijk

Gebruikers van elektrische steps die na een ongeval op de spoeddiensten terechtkwamen, droegen nooit een helm. Daardoor zijn de gevolgen van een ongeval zwaarder. Vias pleit voor een aanpassing van de wegcode.

De Hoge Gezondheidsraad bracht onlangs een advies uit over vaccinatie tegen de seizoensgriep voor de winter 2020-2021. De raad beklemtoont dat griepvaccinatie de behoefte aan zorg in de eerstelijnsgeneeskunde en het ziekenhuis vermindert en zo indirecte invloed kan hebben op Covid-19.

Ook in deze coronatijden komt het erop aan geen terrein te verliezen in de strijd tegen vermijdbare aandoeningen aan de hand van vaccinatie. Dat was de focus van de afgelopen wereldvaccinatieweek.

Het is niet gemakkelijk lichamelijk en geestelijk gezond te blijven in tijden van lockdown. Tijdens deze pandemie vestigen de specialisten met name de aandacht op vitamine D.

De Wereldgezondheidsorganisatie gaat van start met een wereldwijde studie naar behandelingen voor Covid-19. In de literatuur worden tientallen mogelijkheden vermeld, maar de WGO stelde zich selectief op, met vier kandidaten. Een blik op de shortlist.

De campagne 'masker 19', waarin apothekers mee gevallen van huiselijk geweld detecteren, verloopt nu in samenwerking met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Zijn de Belgische apothekers bereid om mee te werken aan de screening op corona? De APB wil daartoe zeker samenwerken met de overheid, klinkt het.

Door de huidige isolatiemaatregelen lijkt het aantal gevallen van huiselijk geweld toe te nemen. Het Vlaams Apothekers Netwerk stelt een procedure voor om slachtoffers te helpen bij de aangifte.

Wereldwijd werken apothekers in bijzonder moeilijke omstandigheden tijdens deze pandemie. Bijna nergens in de wereld krijgen ze het nodige beschermingsmateriaal en staan ze bloot aan mogelijke besmettingen van klanten die onachtzaam en zelfs met symptomen over de drempel komen. Daarnaast stijgen in heel wat landen ook de meldingen van (vooral verbale) agressie tegen apothekers en het personeel.

Hoe zorg je voor een evenwichtige voeding? Om de consumenten daarbij te helpen, hebben ook de Belgische overheden de Nutri-Score ingevoerd, een wetenschappelijk gevalideerd logo bestaande uit vijf letters en vijf kleuren, dat informatie geeft over de voedingswaarde van de voedingsmiddelen.

Op 5 december heeft het Riziv een consensusconferentie gehouden over het rationele gebruik van niet-opioïde pijnstillers bij de behandeling van chronische pijn. De finale aanbevelingen zullen over enkele maanden worden gepubliceerd.

Uit een enquête in Frankrijk blijkt dat Fransen vaak hun antibioticakuur niet volledig afmaken en dat ze het restant aan geneesmiddelen bijhouden om die later in te nemen als ze bijvoorbeeld met een infectie, griep of keelontsteking kampen. Nochtans is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) antibioticaresistentie een van de tien grootste bedreigingen voor de volksgezondheid wereldwijd.

Net als bij ons is in Frankrijk de griepvaccinatiecampagne van start gegaan, die loopt tot 31 januari 2020. Grote innovatie is dat de Fransen ervoor kunnen kiezen om hun apotheker de griepprik te laten plaatsen, in plaats van hun huisarts. Uit een bevraging bleek dat alvast iets minder dan de helft van de Fransen hiervoor gewonnen is.

De CM wil stoppen met de terugbetaling van cholinesteraseremmers en memantine voor dementerenden. Daartoe startte het ziekenfonds een procedure op bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. Enkel de huidige gebruikers zouden de geneesmiddelen nog terugbetaald krijgen.

U kan mee bepalen wie de winnaars worden van de nieuwe Consumer HealthCare Communication Awards!