Alles over Frankrijk

De Europese Commissie heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een project van België en vijf andere lidstaten om research en innovatie in de farmaceutische sector te ondersteunen. Dankzij soepelere staatssteunregels zullen de deelnemende bedrijven tot één miljard euro aan openbare steun kunnen ontvangen.

U hebt ze misschien al eens gehoord zonder ze echt te (her)kennen. Of u hebt hun stemmen ontdekt op radio, tv of sociale media! In Frankrijk zijn deze twee talenten enorm populair en overal aanwezig, en ook in ons land kunnen ze op steeds meer bijval rekenen. Een goede zaak, want ze zingen om meer welzijn, kleur en vreugde te brengen in de wereld van de zorgverleners en patiënten.Een kennismaking met deze twee zingende feeën: Abigaël en Aïcha.

Bij het streven naar een ecologischere zorg moeten we uiteraard aandacht hebben voor een duurzame ontwikkeling van geneesmiddelen. Momenteel wordt werk gemaakt van lijsten en scores, die de artsen en de apothekers daarbij kunnen helpen.

Samen met de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2, die op 15 september is gestart, zou ook de mogelijkheid moeten worden geboden het griepvaccin toe te dienen in de apotheek. Op initiatief van de minister van Volksgezondheid hebben artsen en apothekers daarover gediscussieerd op 5 september.

"In Frankrijk nemen apothekers keelswabs af bij keelontsteking. In functie van het resultaat, bacterieel of viraal, verwijzen ze door naar de huisarts of adviseren ze een OTC-geneesmiddel te nemen. Zo dragen apothekers bij tot de volksgezondheid. Dat kan ook bij ons. Essentieel is de complementariteit tussen zorgverleners in de eerste lijn."

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) waarschuwt voor een stijging in het aantal coronabesmettingen de komende weken.

Heeft cannabis therapeutische waarde? Hoe moet de productie en distributie ervan worden georganiseerd? Het zijn slechts enkele van de vragen die het Franse Geneesmiddelenagentschap probeert te beantwoorden door middel van een experiment met meer dan 2.000 patiënten en een groot aantal apothekers die vooraf zijn opgeleid.

Er zijn apothekershanden te kort. Hoe komt dat? Wat valt er aan te doen? De APB vat de koe bij de horens en richtte een werkgroep op om de aantrekkelijkheid van het apothekersberoep te bestuderen en actiepunten uit te werken.

Ergotherapeute Eléa Piccard sleepte een Hera Award Sustainable Health 2023 in de wacht voor haar proefschrift over de integratie van een groene en duurzame component in de educatie van astmapatiënten in de apotheek.

Officina-apothekers en ziekenhuisapothekers die belang hechten aan duurzaamheid, denken na hoe ze de ecologische afdruk van de apotheek kunnen verkleinen.

Op 8 augustus overleed onverwachts Joris Van Assche (60), managing director van Medaxes, tijdens een vakantie in Frankrijk. De aflijvige werkte sinds 2006 voor Medaxes, voordien Febelgen, en was daarvoor ook elf jaar actief bij Pharma.be.

In 36 landen over de hele wereld, waarvan elf in Europa, mogen apothekers vaccins toedienen. Anne-Lise Delwaide, laatstejaarsstudent farmaceutische wetenschappen in Luik, onderzocht de praktijk in die landen om uit te zoeken in hoeverre ze in België van toepassing kunnen zijn.