Alles over Frankrijk

Officina-apothekers en ziekenhuisapothekers die belang hechten aan duurzaamheid, denken na hoe ze de ecologische afdruk van de apotheek kunnen verkleinen.

Op 8 augustus overleed onverwachts Joris Van Assche (60), managing director van Medaxes, tijdens een vakantie in Frankrijk. De aflijvige werkte sinds 2006 voor Medaxes, voordien Febelgen, en was daarvoor ook elf jaar actief bij Pharma.be.

In 36 landen over de hele wereld, waarvan elf in Europa, mogen apothekers vaccins toedienen. Anne-Lise Delwaide, laatstejaarsstudent farmaceutische wetenschappen in Luik, onderzocht de praktijk in die landen om uit te zoeken in hoeverre ze in België van toepassing kunnen zijn.

Volgens de Belgisch-Franse enquête 'Stop Arthrose II' is de behandeling van artrose de laatste tien jaar nagenoeg niet veranderd. De studie leert ook dat de lockdown heeft geresulteerd in een tijdelijke achteruitgang van de toestand van die patiënten, wat vooral toe te schrijven is aan onvoldoende beweging.

In België en Frankrijk is een enquête uitgevoerd bij patiënten met artrose, de frequentste gewrichtsziekte. De antwoorden werden verzameld van september 2019 tot januari 2021, dus in volle coronapandemie. Daarbij is gebleken dat de algemene toestand en het moreel van de patiënten tijdens de strikte lockdown verslechterd zijn en dat de symptomen toegenomen zijn. Gelukkig is dat maar van voorbijgaande aard geweest. Dat illustreert evenwel toch dat er een verband bestaat tussen een sedentair leven en artrose en geeft aan dat bewegen de beste behandeling is.Belangrijk is ook een voeding die veel ontstekingsremmende voedingsmiddelen bevat, eigenlijk dus een mediterrane voeding met vooral fruit en groenten, volkorenproducten en olijfolie en minder vet, gefrituurde voedingsmiddelen en suiker. De patiënten zullen dan ook gemakkelijker kunnen vermageren, wat ook zeer belangrijk is bij artrose..

Anne-Sophie Lechon is Française van origine en verdeelt haar tijd vandaag tussen Frankrijk, waar ze in de apotheek van de familie werkt, en België, waar ze traint als semiprofessioneel snowboarder.

Mathilde Cautrès, een jonge apothekeres van Franse origine, heeft haar wortels stevig verankerd in België. Ze kwam hier studeren, werkt nu in de farmaceutische industrie, en is voorzitter van alumnivereniging PharmaLouvain.

"Verzorgenden en verpleegkundigen in woonzorgcentra en ziekenhuizen staan in direct contact met kwetsbare mensen. Ze moeten zich laten vaccineren want ze kunnen iemand doden. Als ethisch principe predomineert dat op vrijheid". Aldus de bekende viroloog professor Peter Piot in een interview met de Apotheker en Artsenkrant.

"In ons land zijn meer dan 50.000 voedingssupplementen geregistreerd, maar die worden niet allemaal in de handel gebracht", zegt prof. Michel Frederich (farmacognosie, universiteit Luik). "Ga dus eerst na of het voedingssupplement geregistreerd is."

Op het laatste Europese congres over obesitas werden twee literatuuroverzichten gepresenteerd die concluderen dat er onvoldoende bewijzen zijn om voedingssupplementen en planten aan te raden om te vermageren.

De Franstalige poot van de Academie voor Geneeskunde van België (ARMB) organiseerde recent een virtuele sessie in samenwerking met de 'Académie française de pharmacie'. Een mooie gelegenheid om terug te komen op de geslaagde vaccinatiecampagne bij apothekers in Frankrijk.

"Al 38 jaar lang is de Galenusprijs een ontzettend mooie erkenning voor onze onderzoekers die met hart en ziel blijven zoeken naar innovatieve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen."

Bijna één op de twee apotheken zou zich vrijwillig kandidaat stellen om het covid-testsysteem in ons land te versterken. Dat blijkt uit een bevraging van de APB.

Binnen het Europese project Twinning Cismed werken Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië samen met het oog op een Europese strategie voor de preventie en de aanpak van geneesmiddelentekorten.

Binnen het Europese project Twinning Cismed werken Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië samen met het oog op een Europese strategie voor de preventie en de aanpak van geneesmiddelentekorten.