Alles over Frankrijk

Samen met de vaccinatie tegen het SARS-CoV-2, die op 15 september is gestart, zou ook de mogelijkheid moeten worden geboden het griepvaccin toe te dienen in de apotheek. Op initiatief van de minister van Volksgezondheid hebben artsen en apothekers daarover gediscussieerd op 5 september.

"In Frankrijk nemen apothekers keelswabs af bij keelontsteking. In functie van het resultaat, bacterieel of viraal, verwijzen ze door naar de huisarts of adviseren ze een OTC-geneesmiddel te nemen. Zo dragen apothekers bij tot de volksgezondheid. Dat kan ook bij ons. Essentieel is de complementariteit tussen zorgverleners in de eerste lijn."

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) waarschuwt voor een stijging in het aantal coronabesmettingen de komende weken.

Heeft cannabis therapeutische waarde? Hoe moet de productie en distributie ervan worden georganiseerd? Het zijn slechts enkele van de vragen die het Franse Geneesmiddelenagentschap probeert te beantwoorden door middel van een experiment met meer dan 2.000 patiënten en een groot aantal apothekers die vooraf zijn opgeleid.

Er zijn apothekershanden te kort. Hoe komt dat? Wat valt er aan te doen? De APB vat de koe bij de horens en richtte een werkgroep op om de aantrekkelijkheid van het apothekersberoep te bestuderen en actiepunten uit te werken.

Ergotherapeute Eléa Piccard sleepte een Hera Award Sustainable Health 2023 in de wacht voor haar proefschrift over de integratie van een groene en duurzame component in de educatie van astmapatiënten in de apotheek.

Officina-apothekers en ziekenhuisapothekers die belang hechten aan duurzaamheid, denken na hoe ze de ecologische afdruk van de apotheek kunnen verkleinen.

Op 8 augustus overleed onverwachts Joris Van Assche (60), managing director van Medaxes, tijdens een vakantie in Frankrijk. De aflijvige werkte sinds 2006 voor Medaxes, voordien Febelgen, en was daarvoor ook elf jaar actief bij Pharma.be.

In 36 landen over de hele wereld, waarvan elf in Europa, mogen apothekers vaccins toedienen. Anne-Lise Delwaide, laatstejaarsstudent farmaceutische wetenschappen in Luik, onderzocht de praktijk in die landen om uit te zoeken in hoeverre ze in België van toepassing kunnen zijn.

Volgens de Belgisch-Franse enquête 'Stop Arthrose II' is de behandeling van artrose de laatste tien jaar nagenoeg niet veranderd. De studie leert ook dat de lockdown heeft geresulteerd in een tijdelijke achteruitgang van de toestand van die patiënten, wat vooral toe te schrijven is aan onvoldoende beweging.

In België en Frankrijk is een enquête uitgevoerd bij patiënten met artrose, de frequentste gewrichtsziekte. De antwoorden werden verzameld van september 2019 tot januari 2021, dus in volle coronapandemie. Daarbij is gebleken dat de algemene toestand en het moreel van de patiënten tijdens de strikte lockdown verslechterd zijn en dat de symptomen toegenomen zijn. Gelukkig is dat maar van voorbijgaande aard geweest. Dat illustreert evenwel toch dat er een verband bestaat tussen een sedentair leven en artrose en geeft aan dat bewegen de beste behandeling is.Belangrijk is ook een voeding die veel ontstekingsremmende voedingsmiddelen bevat, eigenlijk dus een mediterrane voeding met vooral fruit en groenten, volkorenproducten en olijfolie en minder vet, gefrituurde voedingsmiddelen en suiker. De patiënten zullen dan ook gemakkelijker kunnen vermageren, wat ook zeer belangrijk is bij artrose..

Anne-Sophie Lechon is Française van origine en verdeelt haar tijd vandaag tussen Frankrijk, waar ze in de apotheek van de familie werkt, en België, waar ze traint als semiprofessioneel snowboarder.