Alles over Frankrijk

"Verzorgenden en verpleegkundigen in woonzorgcentra en ziekenhuizen staan in direct contact met kwetsbare mensen. Ze moeten zich laten vaccineren want ze kunnen iemand doden. Als ethisch principe predomineert dat op vrijheid". Aldus de bekende viroloog professor Peter Piot in een interview met de Apotheker en Artsenkrant.

"In ons land zijn meer dan 50.000 voedingssupplementen geregistreerd, maar die worden niet allemaal in de handel gebracht", zegt prof. Michel Frederich (farmacognosie, universiteit Luik). "Ga dus eerst na of het voedingssupplement geregistreerd is."

Op het laatste Europese congres over obesitas werden twee literatuuroverzichten gepresenteerd die concluderen dat er onvoldoende bewijzen zijn om voedingssupplementen en planten aan te raden om te vermageren.

De Franstalige poot van de Academie voor Geneeskunde van België (ARMB) organiseerde recent een virtuele sessie in samenwerking met de 'Académie française de pharmacie'. Een mooie gelegenheid om terug te komen op de geslaagde vaccinatiecampagne bij apothekers in Frankrijk.

"Al 38 jaar lang is de Galenusprijs een ontzettend mooie erkenning voor onze onderzoekers die met hart en ziel blijven zoeken naar innovatieve geneesmiddelen en medische hulpmiddelen."

Bijna één op de twee apotheken zou zich vrijwillig kandidaat stellen om het covid-testsysteem in ons land te versterken. Dat blijkt uit een bevraging van de APB.

Binnen het Europese project Twinning Cismed werken Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië samen met het oog op een Europese strategie voor de preventie en de aanpak van geneesmiddelentekorten.

Binnen het Europese project Twinning Cismed werken Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië samen met het oog op een Europese strategie voor de preventie en de aanpak van geneesmiddelentekorten.

De overheid herwerkt momenteel de teststrategie voor SARS-CoV-2. Wat wordt daarin de rol van de apothekers en zullen ze er aan deelnemen ? De APB is er klaar voor en bestudeert verscheidene denkpistes.

Gebruikers van elektrische steps die na een ongeval op de spoeddiensten terechtkwamen, droegen nooit een helm. Daardoor zijn de gevolgen van een ongeval zwaarder. Vias pleit voor een aanpassing van de wegcode.

De Hoge Gezondheidsraad bracht onlangs een advies uit over vaccinatie tegen de seizoensgriep voor de winter 2020-2021. De raad beklemtoont dat griepvaccinatie de behoefte aan zorg in de eerstelijnsgeneeskunde en het ziekenhuis vermindert en zo indirecte invloed kan hebben op Covid-19.

Ook in deze coronatijden komt het erop aan geen terrein te verliezen in de strijd tegen vermijdbare aandoeningen aan de hand van vaccinatie. Dat was de focus van de afgelopen wereldvaccinatieweek.

Nieuwe reeks met de Orde

Uit het magazine

De Orde van Apothekers licht haar deontologische code toe in een nieuwe reeks. Als eerste thema is het beroepsgeheim aan de beurt, een gevoelig punt dat nog steeds het voorwerp is van veel discussies. In deze startaflevering herhalen we kort de fundamentele beginselen. In de volgende edities schotelen we u concrete casussen voor die u kunnen helpen in de dagelijkse praktijk.