Web weergave

Hoe worden vaccins tegen het SARS-CoV-2 ontwikkeld? Zullen ze doeltreffend en veilig zijn? Waarvoor dient serologisch zelfonderzoek? Welke behandeling bestaat er voor covid-19? Prof. Jean-Michel Dogné (UNamur, FAGG, EMA, OMS) en dr. Yves Van Laethem (woordvoerder van het crisiscentrum) antwoordden tijdens een webinar op vragen van apothekers.

ACTUALITEIT

Het gebruik van platformen voor de ontwikkeling van vaccins en partnerschappen tussen de openbare en de privésector verklaren waarom men in een recordtijd vaccins tegen het SARS-CoV-2 heeft kunnen ontwikkelen. De SSPF heeft een onlinebijscholing gehouden (zie cover), waarin antwoorden werden gegeven over vragen van apothekers over covid-19.

ACTUALITEIT

Binnen het Europese project Twinning Cismed werken Spanje, Frankrijk, Portugal en Italië samen met het oog op een Europese strategie voor de preventie en de aanpak van geneesmiddelentekorten.

ACTUALITEIT

Vicevoorzitter Nick Kaya van de National Pharmacy Association reageert op een enquête van zijn beroepsvereniging waaruit blijkt dat 35% van de respondenten tijdens de pandemie naar hun apotheek gingen in plaats van hun huisarts die hen niet kon zien door de covid-19-veiligheidsmaatregelen.

ACTUALITEIT

Volgens een studie van de UCLouvain en het Rode Kruis gaan ijzersupplementen de negatieve invloed van herhaalde bloeddonatie op de sportprestaties tegen. Op de daling van de ijzervoorraad hebben ze evenwel geen impact.

GEZONDHEID

In 2017 werd een nieuw oraal poliovaccin voor het eerst klinisch getest. Intussen zijn fase 2-studies afgerond, maar nog niet gepubliceerd. Toch overweegt de Wereldgezondheidsorganisatie het vaccin wegens hoogdringendheid versneld goed te keuren.

GEZONDHEID

Acne vulgaris is één van de meest voorkomende dermatologische aandoeningen, met de grootste prevalentie bij adolescenten. Om de psychologische gevolgen en complicaties van acné te vermijden, dient men tijdig in te grijpen. Belangrijk hierbij is om als apotheker patiënten aan te moedigen de behandeling voldoende lang door te zetten.

GEZONDHEID

Je zou er misschien nog aan gaan twijfelen als je ze de hele dag op de zetel ziet liggen, maar katten zijn gemaakt om buiten te leven. Maar net zoals wij zijn ze gevoelig voor koude en kunnen ze in de winter ziek worden.

GEZONDHEID

De jaarlijkse Wereldaidsdag op 1 december staat dit jaar in het teken van globale solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid, thema's waarvan het belang nogmaals overduidelijk aangetoond werd door de covid-19-pandemie. Wij wilden graag weten wat deze pandemie tot nog toe betekend heeft voor hiv-patiënten en gingen daarvoor te rade bij prof. dr. Linos Vandekerckhove, hoofd van het Hiv Cure Research Center aan het UZ Gent.

GEZONDHEID

U hebt in uw apotheek een weegschaal om bij bereidingen kleine hoeveelheden af te wegen. Hoe weet u of deze weegschaal voldoet aan de wettelijke voorschriften? Waarmee moet u rekening houden als u zo'n weegschaal wil kopen? Wat dient u te weten over het (her-)ijken van een dergelijke weegschaal. Wat riskeert u als u zich niet aan de regels houdt?

PRAKTIJK

"Tijdens de eerste lockdown hebben we nagedacht over mogelijke nieuwe projecten. Daaruit is de rondleiding 'Hatsjoe... gezondheid! Over gezondheid, hygiëne en pandemieën in de Romeinse tijd' gekomen," krijgen we te horen in het Archeocentrum in Velzeke. In het licht van de huidige coronapandemie is een terugblik naar de wijze waarop de Romeinen met het fenomeen omgingen boeiend en leerrijk.

CULTUUR+

De geschiedenis van de mensheid is er een van genetische vermenging op het ritme van intercontinentale volksverhuizingen. En de ziektekiemen verhuizen mee.

CULTUUR+

Oud-apothekeres Brigitte Martens (45) had al een carrière in de kunstenwereld op haar cv staan, vooraleer ze farmacie ging studeren en nog later in de wereld van de biotechnologie belandde. "Mijn carrièreverloop brengt mensen soms in de war", zegt ze lachend. Een rode draad doorheen haar verhaal is een innige band met de natuur: "Herborist, permacultuur, bijen, en nu natuurgids en bosbaden, het ligt allemaal in dezelfde lijn."

PORTRET