De Belgische Cardiologische Liga roept het beleid op om een nationaal preventieprogramma uit te dokteren ter voorkoming van atherosclerose. Volgens de Liga is de publieke opinie zich te weinig bewust van de impact van dit gezondheidsprobleem.

Het Grondwettelijk Hof verwerpt het bezwaar van een burger dat Vaccinnet haar rechten op een privéleven schendt. Het Hof heeft wel problemen met de bevoegdheid die het Informatieveiligheidscomité krijgt om toestemming te geven voor het secundair gebruik van de gegevens over de vaccinatie tegen covid.

Sinds 1 juni jongstleden is het nieuwe Departement Zorg bij de Vlaamse overheid van start gegaan. Dat is de samenvoeging van het vroegere Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement WVG.

Eind maart 2023 was de Belgische beursgenoteerde biotech goed voor een totale beurskapitalisatie van 40,1 miljard euro. Daarmee staat ons land binnen Europa op een fraaie tweede plaats, na Denemarken (42,6 miljard). En een nieuw boek 'Biotech in Vlaanderen: een straf verhaal' schetst de 40-jarige geschiedenis van de sector in Vlaanderen.

Vergeleken met dialyse in het ziekenhuis zou thuisdialyse 20.000 euro per jaar en per patiënt goedkoper zijn. Bovendien geeft het de patiënt meer vrijheid zodat hij zijn leven gemakkelijker kan organiseren. Maar volstaat het Riziv-forfait om bij thuisdialyse het meerverbruik aan water, elektriciteit enz. te compenseren?

Het aantal patiënten dat wordt behandeld met terugbetaalde triptanen is tussen 2005 en 2021 meer dan verdrievoudigd, maar dankzij de komst van generieke geneesmiddelen zijn de Riziv-uitgaven voor deze klasse stabiel gebleven. Het jaar 2021 komt overeen met het eerste jaar van terugbetaling voor de nieuwe anti-CGRP-klasse, wat tot hogere uitgaven zal leiden.

Recentste editie

Farma betaalt het Riziv steeds meer terug - Pas statuten vennootschap tijdig aan - Tool helpt bij evolutie naar 'apotheker van de toekomst'

Lees het magazine

In gesprek

Uit het magazine

Apotheker luitenant-kolonel Marc Badoux (54) geeft een inkijk in de apotheek van Defensie. "Onze eenheid (5 EMI) staat bekend als 'het apothekersnest'", laat hij zich ontvallen tijdens onze uitgebreide kennismaking met de voormalige militaire hoofdapotheek in Nijvel. "We doen intussen veel meer dan enkel de andere componenten in het leger voorzien van medicijnen. We zijn ook het logistieke centrum voor de medische activiteiten binnen Defensie", legt hij uit. Het legerkwartier aan de rand van Nijvel biedt an sich al de nodige gespreksstof, zo blijkt.

Lees het artikel

Uw officina

Uit het magazine

In 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Bestaande vennootschappen hebben nog tot 31 december 2023 om hun statuten aan te passen. Wacht dus niet te lang als u dat nog niet hebt gedaan.

Lees het artikel

Nieuwsbrief

Schrijf u in op onze nieuwsbrieven

Partner content

De Apotheker Partner Content biedt bedrijven, organisaties en overhe­den de toegang tot het netwerk van De Apotheker. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.